15. november 2023

15.30

Hamar Kulturhus

500-1890

15. november 2023

15.30 – 18.00

🌟 Velkommen til «Playground» – Det åpne utstillingsområdet på Nordic VR Forum 🌐

📅 Opplev Virtual Reality den 15. november! 🎮

Nordic VR Forum utvider grenser med introduksjonen av Playground området – et engasjerende utstillingsområde som inviterer alle til å fordype seg i Virtual Reality (VR) og oppdage dens mangfoldige teknologier.

✨ Alle er invitert! 🙌

På Playground området smelter det virtuelle sammen med virkeligheten, og gir deltakerne en førstehånds opplevelse av de siste fremskrittene innen VR.  Playground området er et sted for alle, uansett din erfaring med VR. Enten du er en VR-entusiast eller noen som bare prøver seg i denne teknologiske underverdenen, tilbyr Playground  en opplevelse du ikke vil glemme.

🚀 Utover Virtual Reality 🕶️

Mens Virtual Reality er hovedattraksjonen, er ikke Playground begrenset kun til VR. Deltakerne kan prøve seg på augmented reality (AR)-opplevelser, mixed reality (MR)-demoer og annen teknologi som dreier seg om VR-universet. Det er et omfattende senter for utforskning av immersiv teknologi.

🔥 Hva kan du forvente? 🔥

Gjør deg klar til å slukke branner, prøve militærtrening, CPR-trening i VR, for å nevne noe. I vår utstillingsområde, nettverk med bransjeeksperter som Fynd Reality, Høgskolen i Innlandet, Making View A/S, We Are Learning, Real Training, TakeAWALK, Lek deg Frisk og mange flere!

📌 Sett av datoen!

Merk 15. november i kalenderen. Playground åpner sine virtuelle porter fra 15:30 til 18:00. Ikke gå glipp av denne unike sjansen til å dykke ned i mixed-reality-opplevelser helt gratis! Få din gratis billett her .

🍒 Extra bonus 🏆

Etter VR-opplevelsen er prikken over i-en VRINN-prisutdelingen. Ikke mist sjansen til å være en del av dette prestisjefylte arrangementet, som feirer de beste VR/AR-skaperne og løsningene fra Norden. Det starter kl. 18:00, på samme sted. Sikre din gratis billett her.

Lær mer om Nordic VR Forum

Bli med oss i denne feiringen av virtuelle muligheter, og la fantasien løpe løpsk!

🌟 Welcome to ‘The Playground’ – The Open Exhibition area at the Nordic VR Forum🌐

📅 Immerse Yourself in Virtual Reality on November 15th! 🎮

The Nordic VR Forum is expanding horizons with the introduction of The Playground – an immersive exhibition area that invites everyone to delve into the world of Virtual Reality (VR) and discover its diverse technologies.

✨Everyone Is Invited! 🙌

At the Playground, the virtual blends with reality, providing attendees a first-hand experience of the cutting-edge advancements in VR. The playground is a place for everyone, no matter your VR experience. Whether you are a VR enthusiast or someone just dipping their toes into this technological marvel, the playground offers an experience you won’t forget.

🚀 Beyond Virtual Reality 🕶️

While Virtual Reality is the star of the show, the Playground is not just limited to VR. Attendees can get hands-on with augmented reality (AR) experiences, mixed reality (MR) demos, and other tech that solutions revolve around the VR universe. . It’s a comprehensive hub for immersive tech exploration.

🔥 What to expect? 🔥

Get ready to extinguish the fire, military training, CPR training in VR just to name a few. In our exhibition area, network with industry experts such as Fynd Reality, Høgskolen i Innlandet , Making View A/S, We Are Learning, Real Training, TakeAWALK, Lek deg Frisk and many more!

📌 Save the date! ⏰

Circle November 15th, on your calendar. The Playground opens its virtual gates from 15:30 to 18:00. Do not miss this unique chance to dive into mixed-reality experiences at no cost! Get your free ticket here.

🍒 Cherry on Top? 🏆

After the VR experience, the cherry on top is the VRINN Awards ceremony. Don’t miss the chance to be part of this prestigious event, which celebrates the best VR/AR creators and solutions from the Nordics. It starts at 18:00, at the same location. Secure your free ticket here.

Learn more about the Nordic VR Forum.

Join us in this celebration of virtual possibilities, and let your imagination run wild!