Hamarregionen IPR

Regionrådet for Hamarregionen er et politisk samarbeidsorgan for Hamarregionen. Det er Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommuner som er samarbeidende parter.

Kommunene i Hamarregionen har etablert et interkommunalt samarbeid gjennom Hamarregionen Interkommunalt Politisk Råd, som en strukturell endring av Regionrådet for Hamarregionen. Hamarregionen IPR har et nært samarbeid med Innlandet fylkeskommune. Dette samarbeidet er regulert av en Partnerskapsavtale.

Strategi

Hamarregionen IPR sitt arbeid dreier seg om regional utvikling av samfunnet i Hamarregionen. Det er laget en strategi hvor det er valgt ut noen hovedsatsingsområder, hvor man mener det vil være mest og hente på et regionalt samarbeid. Regionrådet for Hamarregionen Strategi 2020-2024

Medlemmer av IPR

Hamarregionen IPR består av politikere fra de fire kommunene i Hamarregionen, sammensetningen i perioden 2023-2027 er som følger:

Løten kommune:

Marte Larsen Tønseth – varamedlem Kjell Erik Nordal

Christen Engloug – varamedlem Hilde Mari Bjørke

Synnøve Fjærgård – Varamedlem Knut Arne Søsveen

Stange kommune:

Bjarne H. Christiansen – Varamedlem Line Mette Teigland

Truls Gihlemoen – Varamedlem Kirsti Berge

Amund Røhr Heggelund – Varamedlem Bente Ottinsen-Åsen

Hamar kommune:

Vigdis Stensby – Varamedlem Jane Meyer

Stig Vaagan – Varamedlem Ole Midthun

Hilde Nyutstumoen – Varamedlem Remo Martinsen

Ringsaker kommune:

Kai Ove Berg – Varamedlem Christian Haugen

Geir Roger Borgedal – Varamedlem Siv Mali Høyby

Marte Røhnebæk – Vararepresentant Marit Ophus

Møter i Hamarregionen IPR

2024

15. Februar

18. April

23. Mai (Samrådsmøte)

5 September

31. Oktober (Samrådsmøte)

5. Desember

2023

28. Februar

13. April

30. Mai

29. August

26. September (Styremøte)

28. November (Samrådsmøte)

14. Desember

Vedtekter

Da Regionrådet endret organisatorisk form i 2021, ble det vedtatt en samarbeidsavtale mellom kommunene i Hamarregionen som regulerer dette samarbeidet. Denne samarbeidsavtalen er også rådets gjeldende vedtekter.

Samarbeidsavtale pr. 2021

Kontaktinfo Hamarregionen IPR

Daglig leder: Fredrik Skjæret
Telefon: 917 02 454
Epost: freskj@innlandetfylke.no
Besøksadresse: Park Gründer og Næringshus, Grønnegata 83, 2017 HAMAR