Om oss

Hamarregionen utvikling («Hamarregionen») er et idèskapende, initiativtakende og koordinerende organ som fungerer som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet og reiselivet i regionen.

Vi er et samarbeid mellom kommunene Stange, www.stange.kommune.no, Hamar, www.hamar.kommune.no og Løten, www.loten.kommune.no, hvor Stange er vertskommune.

Ansatte i Hamarregionen utvikling

Eli Bryhni

Direktør/CEO PHD

908 36 244 – send sms hvis opptatt

Berte Sollerud Helgestad

Forretningsutvikler/Business Developer

995 12 512 – send sms hvis opptatt

Hege Kilde

Administrasjonskonsulent/Office Manager

Keith Mellingen

Klyngeleder i VRINN/Cluster Manager VRINN

Kristina Jocė

Prosjektmedarbeider

Ansatte i Hamarregionen reiseliv

Monica Blikstad

Monica Blikstad

Markedsansvarlig reiseliv/Marketing Manager Tourism

Ingunn Anita Hagen

Daglig leder turistkontoret/GM Tourist Information

Hamarregionen utvikling

Det er et mål at Hamarregionen tiltrekker seg nye innbyggere, for vekst og utvikling i regionen. Vi jobber med å fremme samarbeid mellom lokale og regionale aktører innen næringsutvikling, reiseliv og turisme, samt markedsføring av regionen utad. Sentralt i dette arbeidet er også kompetanseheving og utvikling av eksisterende næringsliv.

Hamarregionen er involvert i flere større regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter, deriblant næringsklyngen «VRINN», gründer- og næringshuset PARK, BoLyst (innbyggerrekruttering), Arena Innlandet (jobbmesse og nettverksbygging),  Interreg/The Hub (bedriftsutvikling) og Nordic VR Forum . I tillegg fungerer vi som sekretæriat for Hamarregionen Næringsforum.

Hva kan vi gjøre for deg?

Har du planer om å starte egen bedrift? Les mer om våre tilbud til gründere. Er du ute etter næringsarealer i regionen? Ta en titt her. Eller har du kanskje behov for å bygge nettverk med andre bedrifter i regionen, eller skaffe deg påfyll i hverdagen gjennom frokostmøter og andre næringstreff?

Husk å melde deg inn i Hamarregionen Næringsforum, som er den naturlige møteplassen for næringslivet i Stange, Ringsaker, Hamar og Løten. Du er selvsagt også hjertelig velkommen som medlem om du holder til i andre kommuner!
Vurderer du å flytte til Hamarregionen? Da bør du lese mer her!

Er du interessert i å oppleve og besøke Hamarregionen? Les mer på Visit Mjøsa.

Vi samarbeider tett med mange innovasjons- og utviklingsaktører, som: Høgskolen i Innlandet, NCE Heidner, Klosser innovasjon , Innovasjon Norge, Forskningsrådet, HelseINN og IKT Ressursforum Innlandet.

Kontakt oss

Vårt sentralbordnummer er tlf +47 40 02 76 83 og du når oss på post@hamarregionen.net eller via sosiale kanaler:

Arrangementer

Vi tilbyr mange ulike møteplasser og aktiviteter i løpet av året, og en del av disse finner du på vårt årshjul på Trello. eller se arrangementsoversikten her på hjemmesidene. Du kan også se på arrangementskalenderen hos Visit Mjøsa.

Logo og profilpakke Hamarregionen

Logo, ulike profilelementer, profilveileder og identitetsplattform for Hamarregionen logo kan lastes ned her. (Logo: .PNG, .PDF .). Se også vår identitetsplattform (PDF), som er grunnlaget for vår eksterne kommunikasjon.

Youtube finner du vårt filmarkiv, hvor du også kan bli kjent med mange av regionens gründere.

Se også bildearkiv for kommunene i Hamarregionen. Her kan du fritt laste ned bilder til ikke-kommersiell bruk.

Presentasjoner og materiell

Vi har samlet presentasjoner og informasjon fra ulike «meetups» og møteplasser på denne siden: Presentasjoner og materiell.

Styret i Hamarregionen utvikling

Hamarregionen utvikling styres av en politisk nemnd, som pr. 27.11.2019 består av

Einar Busterud (ordfører Hamar kommune), Bjarne H. Christiansen  (ordfører Stange kommune) og Marte Larsen Tønseth (ordfører Løten kommune)  og opposisjonspolitiker Jørn Arild Flatha  (Løten kommune), Hilde Nyutstumoen (Hamar kommune), Kristi Berge (Stange kommune)

Kommunedirektør i  Løten, Hamar, og Stange har møte og talerett: Frank Hauge, Kjetil Wold Henriksen og Kaija Eide Drønen.

Fra Hamarregionen Næringsforum inviteres Arild Halvorsen og fra Hamarregionen Reiselivsforening inviteres Vidar Haugen