Investorforum

Hamarregionen reiseliv og utvikling, Klosser Innovasjon, og First Seed inviterer jevnlig til seminar med spennende gründere, innledere, investorer og inveseringscaser.

Hamarregionen utvikling, Klosser Innovasjon, og First Seed inviterer jevnlig til seminar med spennende gründere, innledere, investorer og inveseringscaser.

Stikkord for innhold på investorforum kan være risikoinvesteringer, trender, muligheter og eksempler på funksjonelt samarbeid, rekruttering, nettverksbygging, bærekraftige investeringer med mer. Følg med under «arrangementer».

Et idèskapende, initiativtakende og koordinerende organ som fungerer som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i regionen.

Klosser Innovasjon er en pådriver for økt innovasjon, verdiskaping og vekst i Innlandet.

Fondet skal bidra med kapital, kompetanse og nettverk til tidligfasebedrifter i Hedmark med vekstpotensiale.

Opptak fra forrige investorforum:

Opptak fra tidligere investorforum: