12. juni

15.30-16.30

PARK gründer- og næringshus

Gratis

12. juni 2024

15.30-16.30

Gratis

Velkommen til årsmøte i HrN.

Hamarregionen Næringsforum innkaller til årsmøte i PARK gründer- og næringshus.

Årsmøte med oppstart kl 15.30

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen
  3. Gjennomgang & godkjenning av styrets årsberetning
  4. Resultatregnskap og balanse
  5. Fastsettesle av styregodtgjørelse
  6. Valg

Her finner du alle dokumenter så fort det er klart:

Foreløpig årsregnskap HrN 2023

Årsmelding HrN 2023

Vedtekter

Valgkomiteens innstilling

Møtet avsluttes med mat på HrNs regning i Hamar sentrum. Sted for dette informeres det om på møtet.

Ingen påmelding.

Velkommen!