21. april 2023

09.00-12.00

Hamar Teater

Gratis, men krever påmelding

21. april 2023

09.00 – 12.00

Gratis, men krever påmelding

Velkommen til Bolystforum – arkitektur og attraktiv stedsutvikling

Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner inviterer til Bolystforum.

Tema for dette Bolystforumet er arkitektur og attraktiv stedsutvikling. Programmet er en kombinasjon med innlegg og diskusjon. Det serveres en enkel lunsj på slutten av møtet.

  • Pent, stygt og koselig – hvilke ord kan vi bruke i den offentlige dialogen om arkitektur og bebygde omgivelser og hva oppleves som god arkitektur? v/kunsthistoriker Tommy Sørbø
  • Hva skal til for at nye byggeprosjekter skal bidra til attraktive og gode steder? Refleksjoner og utfordring til planleggere, utbyggere og arkitekter v/arkitekt Arild Eriksen, Fragment Arkitekter
  • Kunnskap om, kompetanse til og verktøy for å oppnå gode og attraktive omgivelser? v/arkitekt og professor i by- og regionplanlegging Elin Børrud, NMBU
  • Borddiskusjon og panel

Påmelding innen 18. april.

Spørsmål kan rettes til berte@hamarregionen.no

Velkommen!