6. september 2022

18:30-21:00

Gregers

6. september

18.30 – 21.00

Gregers

Gratis, husk påmelding

Bli med på en nyttig og inspirerende kveld med fokus på gründerskap og hva som skal til for å lykkes.

Program:

 • Presentasjon av «De gode hjelperne» som kan bistå i oppstartsfasen
 • Inspirasjonsforedrag, ved gründere
 • Informasjon om Etablererkurs – Hva går det ut på? Hvem er det nyttig for? v/Klosser Innovasjon
 • Informasjon om forkurs for personer med innvandrerbakgrunn v/Klosser Innovasjon
 • Åpent for spørsmål

Inspirasjonsforedrag ved gründerne:

 • Trine Frisli Fjøsne, Stranger gård, «Ville utvikle landbrukseiendommen, så et potensial og satset»
 • Mari Bækkevold, EXO Media AS, «Fra lidenskap til business»
 • Mads Thrane, Victor(Y) Care AS, «Fra ide til produkt parallelt med eksisterende karriere»

Dette arrangementet er et fellesarrangement for alle gründere i Hamarregionen. 
Det er ingen deltakeravgift, men krever påmelding. Se arrangørenes hjemmesider.

Inspirasjonskveld for gründere er et samarbeid mellom Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommune, Hedmarken landbrukskontor, Landbrukskontoret i Ringsaker og Hamarregionen reiseliv og utvikling.  

Påmelding til arrangementet her

Innlandet fylkeskommune tilbyr etablererkurs over hele fylket. Det er inngått en kontrakt med Siva næringsklynge, og for vår region er det Klosser Innovasjon som holder kursene. På etablererkursene får deltakerne en kombinasjon av presentasjoner, praktisk arbeid med egen ide, veiledning, verktøy og nettverk. Klosser Innovasjon vil presentere rammen for kurset, som har oppstart 14. september 2022 kl. 1800, og går over 5 kvelder. Det vil også bli arrangert forkurs for personer med innvandrerbakgrunn i forkant av etablererkurset. Forkurset går over tre kvelder, 30. august, 1. og 8. september, alle dager kl. 1800.

Kontaktinfo:
•  Forretningsutvikler Berte S. Helgestad, Hamarregionen reiseliv og utvikling – T: 99 51 25 12
•  Næringsrådgiver Heidi T. Karlsen, Ringsaker kommune – T: 91 62 69 68

Bilde av «De gode hjelperne»;

Foto: Hamarregionen utvikling og reiseliv

På bildet; f.v. Mari Hulleberg, Hedmarken landbrukskontor, Berte S. Helgestad, Hamarregionen utvikling og reiseliv, Lill D. Larssen, Ringsaker kommmune, Sofia Davidson, Klosser Innovasjon og Heidi T. Karlsen, Ringsaker kommune.

Bilder av de deltakende gründere:

Foto: Hamarregionen utvikling og reiseliv

På bildet: Mari Bækkevold

Foto; Hamarregionen utvikling og reiseliv

På bildet: Mads Thrane

Foto: Hamarregionen utvikling og reiseliv

På bildet: Trine Frisli Fjøsne

Litt om arrangementet

Inspirasjonskveld for gründere er et samarbeid mellom Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommune, Hedmarken landbrukskontor, landbrukskontoret i Ringsaker, Hamarregionen utvikling og reiseliv og fylkeskommunen. Arrangementet er på Gregers, Hamar den 6. september kl 18.30 – 21.00

Her har du mulighet til å bli kjent med de som kan bistå for å løfte bedriften din til neste nivå.

 • Det er umulig å være god på alt, derfor er en slik kveld en god døråpner til nyttig informasjon og nye kontakter, sier næringsrådgiver Heidi T. Karlsen i Ringsaker kommune.
 • Denne kvelden kan du hente inspirasjon fra gründere som villig deler av sine erfaringer. Det er også en god arena for å møte og bygge nettverk med andre gründerspirer, sier assisterende næringssjef Lill D. Larssen i Ringsaker kommune.
 • Dette er en unik mulighet for deg som har en ide, til å utvikle ditt konsept og få nyttige tilbakemeldinger, sier forretningsutvikler Berte Helgestad, Hamarregionen utvikling og reiseliv.
 • Det er viktig å presisere at dette er en god arena også for aktører som tenker tilleggsnæring i landbruket, avslutter jordbruksrådgiverne Hanne Østby Velure fra landbrukskontoret i Ringsaker og Mari Hulleberg fra Hedmarken landbrukskontor.

Bli med og få nyttige tips fra andre gründere og virkemiddelapparatet.  

Bedriftshistorier

Trine Frisli Fjøsne, Stanger gård, Ridabu
Trine og mannen har lenge hatt et ønske om å utvikle gården, og utfylle det som produseres i nærområdet i dag. Valget falt på produksjon av peoner, både fordi Trine så et potensiale i markedet og fordi hun selv synes de er utrolig fine, en glede å gi bort og har erfaring med at peonene i blomsterbeddet blomstrer godt hvert år. Trine har funnet en nisje i markedet, og har fått støtte av Innovasjon Norge til å undersøke mulighetene i for norsk produksjon og anlegge testfelt. De første peonstilkene er høstet. Mye levert til grossist, og noe solgt fra gården. I takt med at uttaket fra produksjonen øker er målet å levere til grossist og blomsterbutikker, i tillegg til å selge fra gården. Fra neste år kan de selge norske økologiske peoner og målet er selvsagt at de skal ha beste kvalitet! Trine har gjennomført etablererkurset, som ga nyttig lærdom på mange områder når man skal gå fra ide til etablering.

Mari Evelyn Bækkevoll, EXO Media AS, Rudshøgda
Etter å ha oppdaget en lidenskap for å finne og fortelle de gode historiene i hverdagslivet, ble EXO Media AS grunnlagt. EXO Media As er et markedsføringsbyrå med en litt annerledes og spennende fokus på innholdsproduksjon. Mari er daglig leder og filmfotograf i EXO Media.  Mari har bakgrunn fra Film og Medieproduksjon studier i Oxford, hvor hun også jobbet på større filmsett. Etter å ha returnert til Norge fant hun en glede i å finne hverdagsheltene og fortelle deres historier igjennom film og foto. Mari vil dele sin historie om; Veien fra lidenskap til business.

Mads Thrane, Victor(Y) Care AS

Victor(Y) Care tilbyr sine brukere en app hvor de kan registrere deres helse og velvære. Målgruppen er kronisk syke personer som er i lengere behandlingsforløp og appen hjelper dem med at kommunisere hvordan de har det til helsepersonale og pårørende. Ideen til produktet kom ut av egne behov for sønnen Victor Elliot. Hør hvordan Victor(y) Care gikk fra ide til produkt hvor Mads også vil fortelle hvordan det er at bringe et produkt til markedet når man allerede har en eksisterende karriere.


Kontaktinfo:

Næringsrådgiver Heidi T. Karlsen, Ringsaker kommune – T: 91 62 69 68.

Forretningsutvikler Berte S. Helgestad, Hamarregionen utvikling og reiseliv – T: 99 51 25 12.

Innlandet fylkeskommune tilbyr etablererkurs over hele fylket. Det er inngått en kontrakt med Siva næringsklynge, og for vår region er det Klosser Innovasjon som holder kursene.

På etablererkursene får deltakerne en kombinasjon av presentasjoner, praktisk arbeid med egen ide, veiledning, verktøy og nettverk. Klosser Innovasjon vil presentere rammen for kurset, som har oppstart 22. februar 2022 kl. 1800.

Det vil også bli arrangert forkurs for personer med innvandrerbakgrunn i forkant av etablererkurset. Forkurset går over to kvelder, 8. og 15. februar, begge dager kl. 1800.

Kontaktinfo:
Næringsrådgiver Heidi T. Karlsen, Ringsaker kommune
T: 91 62 69 68

Forretningsutvikler Berte S. Helgestad, Hamarregionen reiseliv og utvikling
T: 99 51 25 12