2. november 2021

18.30-21.00

Gregers

Gratis

7. april 2022

12.00-15.00

Gratis

Kurs i SkatteFUNN med Forskningsrådets fagrådgivere

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Kom og lær mer om hvilke typer utviklingsaktiviteter ordningen omfatter.

Målgruppe for arrangementet er bedrifter og samarbeidspartnere som planlegger FoU-prosjekter i forbindelse med utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser.

Meld deg på for å lære mer om SkatteFUNN, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen i din bedrift!

Det vil også gis mulighet for én-til-én-veiledning med innlederne etter seminaret. Disse møtene vil da foregå fra cirka kl. 13:30

Medarrangør er Norges forskningsråd.

Innledere:

Elisabeth Frydenlund, Norges Forskningsråd

Erik Furseth, Norges forskningsråd

Arve Skutlaberg, Norges forskningsråd