5. april 2023

12.30-14.00

Hamar Olympiske Anlegg Vikingskipet

Gratis, men kr 300,- om du ikke møter

05. april, 2023

12.30 – 14.00

Hamar Olympiske Anlegg, Vikingskipet

Gratis, men kr 300,- om du er påmeldt og ikke møter.

Velkommen til Meetup The Gathering

Hovedmålgruppen er næringslivet og deg med interesse for The Gathering.

Agenda:

Velkommen ved Svein Frydenlund og Eli Bryhni.

Introduksjon med The Gathering, Andreas Aannerud, The Gathering/Microsoft.

Metaverse og VR, en ny verden åpner seg. Keith Mellingen, klyngeleder VRINN.

Kort omvisning.

Arrangementet er gratis, men krever bindende påmelding innen 25. mars. Dersom du ikke møter så blir du fakturert med kr 300,-.

Et samarbeid med Hamar Unesco Creative City, Hamarregionen og VRINN.

Welcome to Meetup The Gathering

The main target group is the business community and the one with an interest in The Gathering.

Agenda:

Welcome, by Svein Frydenlund and Eli Bryhni.

Introduction with The Gathering, Andreas Aannerud, The Gathering/Microsoft.

Metaverse and VR, a new world opens up. Keith Mellingen, Cluster Manager VRINN.

A short tour.

This event is free, but requires registration within the 25 th of March. If you don’t come, you’ll be billed 300 NOK.

A collaboration with Hamar Unesco Creative City, Hamarregionen and VRINN.