2. november 2021

18.30-21.00

Gregers

Gratis

7. mai 2023

11.00-14.00

Ilsengstiene

Gratis

For information in english, scroll down or click here.

Velkommen til vårtur på Ilsengstiene

Velkommen til deg som innflytter i Stange, Løten og Hamar til en fellesdag med flotte naturopplevelser i vakre omgivelser.

Norges fineste tursti gir naturopplevelser og fellesskap for deg som er glad i å gå på tur. Ilsengstiene er et unikt stinett på over 25 km, kåret til Norges beste turrute. Stiene går gjennom et mangfoldig natur- og kulturlandskap. Du krysser og følger hele fire elver – Svartelva, Starelva, Lageråa og Fura.

Denne dagen går turen forbi Ilseng gård, Horne bru til Starene feltstasjon med en kort stopp, der Norsk Ornitologisk Forening, driver ringmerking av fugl. Starene våtmarksområde er et frodig, flatt kulturlandskap på over 1000 mål med et svært rikt fugleliv. Turen går videre forbi Hagan, Løkenkvern bru før matpause på gapahuken på Bjørby. Videre inn i Ilsengmarka og tilbake til Idrettsparken ca kl 14.00. Til sammen ca 10 km i lett terreng.

Turleder er Hans Kroglund.

Oppmøtested: Ilseng idrettspark.

Informasjon om arrangementet på norsk.

Spring tour at Ilsengstiene

A hiking tour is being offered to newcomers in the Stange, Løten, and Hamar region.

The tour will take place at Ilsengstiene, a 25 km hiking trail that has been named Norway’s best, going through diverse natural and cultural landscapes and crossing four rivers.

This day the tour goes past Ilseng farm, Horne bridge to the Starene field station with a short stop, where the Norwegian Ornithological Association conducts bird ringing. The Starene wetland area is a lush, flat cultural landscape of over 1,000 acres with a very rich bird life. The tour continues past Hagan, Løkenkvern bridge before a lunch break at the gapahuken at Bjørby. Continue into Ilsengmarka and back to Idrettsparken at around 2pm.

The hike is about 10 km in easy terrain.

The tour is lead by Hans Kroglund.

Meeting place:  Ilseng Sports Park.