Næringsarealer i Hamarregionen

For logistikkbedrifter har vi attraktive næringstomter. Her finner du et av
Norges største knutepunkt for frakt på vei Øst-Vest, Nord-Sør, med tilknyttet jernbaneterminal.

Hvorfor skal du etablere deg i Hamarregionen?

For logistikkbedrifter har vi attraktive næringstomter. Her finner du et av
Norges største knutepunkt for frakt på vei Øst-Vest, Nord-Sør, med tilknyttet jernbaneterminal.

Vi har bred og god kompetanse, området er attraktivt med gode bokvaliteter, gode skoler, bredt kulturtilbud og kort vei til et godt liv.

Det foreligger konkrete planer om flere store investeringer i kommunene.
Et eksempel er at det skal bygges Innlandet Science Park i Hamar.

Vi kan lokke med 300.000 mennesker i jobbavstand fra Hamarregionen, samt pendlermulighet til/fra Oslo.

Vår nærhet til Gardermoen, Oslo-regionen og stabil arbeidsstokk – ja rett og slett mye bra folk.

Velkommen til oss.

AKTUELLE NÆRINGSTOMTER

HAMAR
KOMMUNE

HAMAR NÆRINGSPARK
Dette er det største næringsområdet i Hamar og ligger rett ved rett nord for byen ved E6 (kryss # 70). Hamar næringspark har stor bredde i aktørbildet og består av følgende delområdene:
•Trehørningen
•Gålåsholmen
•Hamar Næringspark Nord

MIDTSTRANDA
Næringsområdet ligger ved Innlandets mest trafikkerte kryss (E6/RV25) og er selve innfartsporten til Hamar.

God eksponering til både E6 og RV25.
Regulert til plasskrevende varer. Ledig
kapasitet gjennom fortetting.

HEGGVIN
Stort område på ca. 1500 dekar under egulering midt mellom Hamar og Løten med enkel tilgang fra RV25. Området er i første omgang tiltenkt kraft- og arbeidsintensive næringer.

MARTODDEN
Omformingsområde med fokus på
servicenæring.

ESPERN/DISENSTRANDA
Stort omformingsområde, fra industri til kunnskap/servicenæring i Hamar sentrum.

ANNET
Hamar sentrum og andre mindre næringsområder har mulighet for in-fill prosjekter og fortetting i samarbeid med eksisterende aktører.

LØTEN
KOMMUNE

ELVEBAKKEN
I Løten sentrum er Elvebakken næringsområde utbygd med tjenesteytende næringer samt noe produksjon.

ÅNESTAD
Næringstomter med direkte tilgang fra rv3 med ferdig opparbeidet firefelts veg og toplanskryss.

Deler av området er ferdig
regulert og tomter er opparbeidet med veg, vann/avløp og strøm til tomtegrensene. Øvrige arealer er avklart for næringsformål i kommuneplan.

HEGGVIN
Regulerer nå i underkant av 900 dekar til i hovedsak kraftkrevende industri i samarbeid med Hamar kommune. God infrastruktur med kort vei til RV3/RV25.

STANGE
KOMMUNE

STANGE NÆRINGSPARK
Ferdig regulerte tomter med svært god eksponering mot firefelts E6. Opparbeidet med veg, vann/avløp og strøm til tomtegrensene. Egner seg for proffhandel og lett industri. Området har også andre attraktive ledige tomter.

SØRLI FLERBRUKSTERMINAL
Næringsareal på 1.200 dekar. Deler av området er regulert, øvrig planavklart. Ligger på begge sider av nytt dobbelt jernbanespor og i tilknytning til Norges nest største tømmerterminal. God forbindelse til E6 og knyttet til V/A og strøm. Egner seg godt for logistikk, næring knyttet til jernbane og industri.

KOLOSTUEN
Planavklart tomteområde på 786 dekar. Området egner seg for lett industri og logistikk-bedrifter. Ligger strategisk godt plassert rett sør for krysset E6/RV3 ved Kolomoen. God eksponering mot E6.

INNLANDSPORTEN
Ferdig regulert næringsområde på begge sider av E6. Østsiden egner seg for detaljhandel og næring rettet mot turisme. Vestsiden mot annen næring.

KÅTERUD
Ferdig regulert næringsområde. Svært god eksponering mot E6 og i umiddelbar nærhet til Hamar. Egner seg for plasskrevende varehandel og øvrig tjenesteyting.

For mer informasjon om arealer, ta kontakt med:

HAMARSTANGELØTEN
Svein FrydenlundErik HabberstadBerte Sollerud Helgestad
svein.frydenlund@hamar.kommune.noerik.habberstad@stange.kommune.noberte@hamarregionen.no
901 06 112415 18 697995 12 512

Hamarregionen har ATTRAKTIVE NÆRINGSOMRÅDER I SENTRALT KNUTEPUNKT

Ønsker du fremtidsrettet og variert næringsliv, med bred og god kompetanse? Dette i en attraktiv region i vekst, med gode muligheter for et godt liv, med mangfoldige bokvaliteter, gode skoler, bredt kultur og idrettstilbud og kort vei til det meste?