Næringsoversikt: Bioteknologi

Innlandet er en betydelig aktør innen bioøkonomi. I april 2017 vedtok fylkestinget at bioøkonomistrategien for Innlandet skal inneholde et mål om å ta en ledende posisjon som nasjonal bioøkonomiregion.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon og administreres av Klosser Innovasjon. Målet med klyngen er å forbedre bærekraft i matproduksjonen, ved å utvikle innovative produkter, tjenester og kunnskap, og deretter eksportere resultatene globalt.
Heidner-klyngen består av mange partnere, som til sammen representerer hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon, fra Strand Unikorn, som blant annet produserer og selger fôr, frø og gjødsel, til Hias, som håndterer forbruksavfall fra husholdningene. Innen genetikk er det Geno som driver med storfe, Norsvin med svin, og Graminor med planter. Klyngen har også store nasjonale partnere, som Tine og Nortura. Spermvital, Cryogenetics og Aquagen er “spin-offs” fra Heidnerklyngen.
Klyngen er også kjent utenfor landet. Medlemmene eksporterer i dag varer til over 50 forskjellige land. Medlemmene i klynge har en total omsetning på 61 mrd NOK, og til sammen 16 500 ansatte.
Heidner
Heidner på Facebook
Aquagen
Cryogenetics
Geno
Graminor
Hias
Norsvin
Nortura
Spermvital
Strand Unikorn
Tine