Næringsoversikt: Offentlig Sektor

Innlandet ønsker å være en innovasjonsarena for fornyelse av offentlig sektor. Her er en oversikt over ulike offentlige aktører og museer i Hamarregionen.
Forsvarsbygg
Hedmarken brannvesen
Helse Sør-Øst
Innlandet Politidistrikt
Norsk Energi og Vassdrag
Norsk Tipping – Hovedkontoret til Norsk Tipping ligger på Hamar.
Norsk vann
Nye Veier
Statsarkivet
Sykehuset Innlandet
Vegvesenet
Vernepliktsverket

Museer:

DomkirkeoddenDomkirkeodden består av Storhamarlåven, folkemuseum, urtehage og domkirkeruinene, som er vernet i et glassbygg. Dette ligger i nydelige omgivelser like ved Mjøsas bredd.
Jernbanemuseet – Jernbanemuseet er et friluftsmuseum med både utendørs- og innendørsutstillinger.
Kirsten Flagstadmuseet – Kirsten Flagstadmuseet ligger sentralt i Hamar sentrum, i huset hvor operasangeren ble født.
Klevfos Industrimuseum – Klevfos Cellulose & Papirfabrikk var en av landets minste papirfabrikker i drift fra 1888 til 1976. Museet består av en komplett fabrikk slik den sto ved nedleggelsen i 1976, arbeiderbolig, bestyrerbolig, damanlegg, smie og verksted.
Migrasjonsmuseet – Migrasjonsmuseet ligger i Ottestad og viser varierende innendørs utstillinger knyttet til emnet migrasjon; innvandring og utvandring. Friluftsmuseet ligger like nedenfor museumsbygget og består av syv bygg som viser livet til de norske nybyggerne i den amerikanske Midtvesten i perioden fra ca. 1870-1920.
Munch-senteret – Edvard Munch ble født på Engelhaug Østre på Ådalsbruk i Løten. På Munch-senteret kan man lære om Munchs barndom og hans forhold til Løten og se flere av hans tidligere tegninger av Hedmarken.
Tangen Dyrepark ligger ikke langt unna e6. De har mer enn 200 dyr, både nordiske og eksotiske, av 30 arter. Man kommer tett innpå dyrene og man kan både mate og klappe de.
Ådalsbruk Motormuseum – Motormuseet er en restaurert BP-bensinstasjon. Museet viser frem ulike kjøretøy, både biler, motorsykler, mopeder og scootere. I tillegg finnes det også diverse rariteter som gamle radioer, barnevogner, modellbiler, symaskiner og separatorer. I tillegg finner vi blant annet en vedfyrt varmtvannsbereder, en modelljernbane og en fullt innredet gammeldags landhandel.