Kategorier
Aktuelt grønn aksellerasjon

Undersøkelse av miljøarbeid i Hamarregionen

I 2017 gjennomførte Hamarregionen Utvikling en kartlegging av status rundt miljøarbeidet blant bedrifter i Hamarregionen, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.
Et grønt næringsliv er fremtidens næringsliv. Klimaskiftet, overgang fra fossil til fornybar energi, og nye digitaliserte løsninger og forretningsmodeller fremskynder et mer bærekraftig og smart næringsliv.
Men hvordan kan bedrifter flest takle overgangen til et grønn og bærekraftig fremtid? Hvordan motiverer vi næringslivet til å finne nye muligheter rundt miljøvennlige produkter og tjenester?Hvordan får vi til grønn akselerasjon?

Faksimile fra Hamar Arbeiderblad, 17. mars 2017
(klikk for å lese hele saken)

Forstudie igangsatt vinteren 2017
Det ønsket vi å finne ut mer om og satte i gang en forstudie i mars 2017. Målsetningen med forstudien var å kartlegge status til miljøarbeidet i bedrifter i Hamarregionen. Vi ønsket å finne ut mer om holdninger og verdier rundt miljø og grønt skifte til bedriftene i regionen.
Forstudien inkluderte gjennomføring av fokusgrupper og en kvantitativ spørreundersøkelse. På bakgrunn av diskusjonen i fokusgrupper ble mottagere av nyhetsbrev fra Hamarregionen Utvikling invitert til å delta i en spørreundersøkelsen. Her ble det registrert 224 svar.
Nøkkelfunn

  • Nær halvparten av bedriftene (42 %) har ingen miljøsertifiseringer
  • Viktigste drivkraft for miljøvennlig adferd er «jeg brenner for miljøet»
  • Grønt omdømme er nest viktigste drivkraft
  • Økonomi og mangel på tid rangeres som de største hindringene for økt miljøsatsning
  • Ansatte mener de selv har større miljøfokus enn bedriften
  • 85 % tror bedriften kan lykkes med å få til grønne endringer
  • Motivasjonen for å få til grønne endringer er høy!
  • Bedriftene er for dårlig på å vise frem tiltakene som faktisk gjøres

Last ned rapport
Som en del av forstudiet ble det utarbeidet en rapport med resultater og anbefalinger om hvordan videre arbeid rundt grønt næringsliv og miljøfokus hos bedrifter i regionen skal prioriteres. Du kan laste ned rapporten her (PDF).
TEST din bedrift
Forstudien kom også opp med en «grønn egenmelding«, hvor bedrifter kan teste sitt eget miljøfokus. Last ned og ta «testen» her.
Arbeidet ble gjennomført som et samarbeid med masterstudenter i miljøpsykologi ved Høgskolen i Innlandet, samt Ingeborg Flagstad, doktorgradsstipendiat i miljøpsykologi Forstudien ble støttet økonomisk av Regionrådet i Hamarregionen.
Alle som deltok i undersøkelsen var med i trekningen av tre eksemplarer av boken «Restart – 7 veier til bærekraftig business«. Funnene av undersøkelsen ble i  tillegg til rapporten også presentert på et «Hei-møte» sommeren 2018.
Kontaktperson
Lurer du på noe rundt prosjektet? Prosjektleder hos Hamarregionen Utvikling er Håvard Røste, havard@hamarregionen.net og tlf. 99 60 36 11.
(Toppbilde: Hamar kommune / Ingse Kjernmoen)