Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Fra slam til gull

Kloke hoder ved Hias har funnet en måte å dra nytte av kloakken på. Og det
kan virke som om kloakken er gull verdt, spesielt for kommende generasjoner.
TEKST: Camilla Svendsen FOTO: Frank Holm
Hamar og omegn har man funnet en måte å dra nytte av menneskers etterlatenskaper. Som de første i landet har Hias, det interkommunale vann-og avløpsselskapet eid av Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, utviklet en unik renseprosess. En prosess som gjør det mulig å gjenvinne fosfor.

Morten Finborud

– Dette er viktig for å sikre fremtiden til generasjonene som kommer etter oss, sier Morten Finborud, administrerende direktør i Hias.
Avhengig av fosfor
Vi er avhengig av grunnstoffet fosfor i kunstgjødsel, som er nødvendig i matvareproduksjonen. Men tilgangen til mineralet er synkende og fosfor er ikke fornybart.  Fosforet utvinnes av fosfatstein i gruver, men det finnes kun noen få igjen i verden. Skal man klare å fôre den økende menneskebestanden, så er det livsviktig å finne metoder for å beholde fosforet. I Sverige og i Sveits er det nå vedtatt å resirkulere fosfor fra human avføring.
For når gruvedriften stopper opp er det resirkulering som må til.  Dette har oppfinnerne Torgeir Saltnes, Sondre Eikås og Gjermund Sørensen tatt på alvor. Da renseanlegget på Hamar trengte en full rehabilitering dukket det et spørsmål opp; – Hvordan bør man drive renseanlegg i fremtiden?
De tre kloke hodene forsket og forsøkte, og resultatet er en miljøvennlig renseprosess hvor man fjerner fosforet fra avløpet uten kjemiske rensetrinn. Allerede våren 2016 startet Hias opp med prosessen.
– Jeg tør å påstå at vi ligger lengst frem i verden, sier Finborud om renseprosessen som det nå er patent på.

OPPFINNERNE: Torgeir Saltnes,
Sondre Eikås og Gjermund Sørensen.

Prosessen
Målet med rensemetoden er å redusere bruken av fellingskjemikalier og få tak i fosfor på en biologisk måte. Ved hjelp bakterier som vokser på små plastbrikker renses vannet. Fra slammet som tas ut fremstilles struvitt, med gjenvunnet fosfor som en viktig komponent sammen med magnesium og ammonium. Alt er stoffer som jordsmonnet i vårt distrikt har bruk for.
Gjennom denne prosessen forventer vi å gjenvinne mer enn 40 % av fosforet. Målet er at all kloakk i anlegget skal gjennom samme renseprosess. Dermed vil vi produsere 150 til 200 tonn struvitt, med mer enn 20 tonn rent fosfor, i året.
Godt for miljøet,økonomien og stemningen
Med andre ord driver Hias både miljøvennlig og på en økonomisk bærekraftig måte, som også tilfredsstiller EUs krav til en sirkulær økonomi. De miljømessige valgene har vært gode, mener Finborud. I et livssyklusperspektiv er de riktige miljøvalgene også økonomisk gunstige, sier han.
– Dette skaper jo god stemning internt, det er  spennende for de ansatte. Samtidig er dette til stor nytte for vårt omdømme og Hamar som miljøregion. Men ikke minst er det viktig i en større sammenheng. Vi har kanskje nok fosfor for vår generasjon, men dette er med på å sikre de kommende generasjonene, sier Finborud. Ved at vi har tatt patent på metoden kan det også ligge muligheter for inntekter fra andres bruk av metoden, og det er også interessant.

FOR FREMTIDEN: Rensemaskinen
til Hias gjenvinner fosfor.

Se flere saker fra næringsmagasinet på Hamarregionen24.no.