Kategorier
Aktuelt Innflytter

Vi blir stadig flere!

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at innbyggertallet i Hamarregionen vokser jevnt og trutt. 
Samlet sett har Hamarregionen (Løten, Hamar, Ringsaker og Stange) fått 288 nye innbyggere i 2. kvartal i 2017.
Stange øker mest
Størst prosentvis vekst i Hamarregionen hadde Stange kommune, med en vekst i innbyggertallet på hele 0,6 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2017.
Det er også verdt å merke seg at Ringsaker for første gang passerte 34 000 innbyggere.
Dermed fordeler folketallet i regionen seg som følger (endring i prosent fra forrige kvartal):

  • Hamar: 30 671 (+ 0,08 %)
  • Løten: 7 628 (+ 0,14 %)
  • Ringsaker: 34 010 (+ 0,39 %)
  • Stange: 20 463 (+ 0,6 %)

Det totale innbyggerantallet i Hamarregionen ved utgangen av 2. kvartal i 2017 var dermed 92 772.
Tallene for landet som helhet viser en økning i innbyggertallet på 0,2 %. Vi var 5 277 762 registrerte personer her til lands ved utgangen av 2. kvartal 2017.
(Kilder: H-A, Ringsaker kommune, SSB)
Toppbilde: Skyphoto.no / Hamar kommune