Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Klart for nytt storfylke

– Vi har samarbeidet godt, og funnet konstruktive løsninger på krevende utfordringer. Det er nok noe av årsaken til at vi har lykkes godt så langt her i Innlandet, sier prosjektleder for Innlandet fylkeskommune Tron Bamrud.

– Foreløpig vil jeg si at denne prosessen har gått lettere enn forventet, sier Tron Bamrud. Han er prosjektleder for sammenslåingen av Hedmark og Oppland, og fra 1. januar 2020 er han fylkesrådmann i nye Innlandet fylkeskommune.
Begge fylker fattet opprinnelig vedtak om at de ikke ønsket å slås sammen, men da beslutningen om sammenslåingen allikevel ble fattet, har politikerne i Hedmark og Oppland fulgt lojalt opp og gjort sitt beste for at den nye fylkeskommunen skal lykkes.
Hovedkontor i Hamar
Etableringen av nye Innlandet Fylkeskommune får konsekvenser for mange ansatte, og det nye fylket får omlag 4000 medarbeidere.
– Fylkesmannen får hovedsete på Lillehammer, og det vil også bli arbeidssted for medarbeidere som forvalter kollektivtrafikk og kultur, mens hovedkontoret for Innlandet Fylkeskommune blir på Hamar, sier Tron Bamrud.
– Det er som et sjakkspill. Vi flytter mennesker og tenker på hvordan vi skal ende opp best mulig, ved å gjøre gode disponeringer underveis, til minst mulig ugunst for medarbeiderne og til minst mulig kost. Mange synes nok dette er en krevende omstilling, men totalt sett er inntrykket mitt at det i hovedsak er høy grad av ro. Politikerne har synliggjort en stor raushet, de har sagt at ingen skal miste jobben som følge av dette, og i tillegg blir det kompensasjoner for de ansatte som nå får økt pendlingsvei i en femårsperiode.
Bamrud tror det er flere grunner til at sammenslåingen av Hedmark og Oppland har gått rolig for seg sammenlignet med flere andre fylkessammenslåinger, og viser til både politikere og administrasjon i begge fylker.
– Politisk er det preget av at det er meget kompetente politikere som tar ansvar når Stortinget har tatt en beslutning. I tillegg har vi administrativt sett klart å håndtere dette på en noenlunde ryddig måte. Medarbeidere har fått informasjon og følt seg involvert, det har vært åpne prosesser og vi har hatt flere allmøter. Jeg er veldig imponert over alle de flinke folkene som involverer seg i dette, og som bidrar og stiller både positive og kritiske spørsmål.
Økt ansvar til fylkeskommunen
Fylkessammenslåingen innebærer også at ansvar overføres fra staten og til de nye fylkeskommunene på en del felter. Blant annet skal mer enn 180 ansatte overføres fra Statens Vegvesen til Innlandet Fylkeskommune.
– Det er fylkeskommunen som eier fylkesveiene, men frem til 2020 har det vært Statens Vegvesen som har stått for det praktiske arbeidet med å forvalte dem. Fra 2020 overføres disse medarbeiderne til fylkeskommunene. Innlandet er Norges nest største veieier, etter staten, så det er opp mot 7000 kilometer med vei som vi nå vil får ansvaret for å forvalte, sier Bamrud.
Gigantfylke
Den nye fylkeskommunen blir ikke lansert med brask og bram, målet er heller å få til en sømløs overgang i løpet av 2020.
– Jeg håper at vi, ved å bli et mye større fylke, kan få en tydeligere politikk, og at vi kan bli litt mer synlige nasjonalt, slik at vi får vist frem hvilke fantastiske muligheter som ligger i denne regionen. Størrelsesmessig blir det en gigant, med mer en 20 prosent større areal enn Danmark, sier Tron Bamrud. Han tror sammenslåingen vil få flere positive synergier for næringslivet og kompetansemiljøet i regionen, og at det kan bli lettere å samarbeide innad i det nye fylket.
– Det som slår meg når jeg reiser rundt er at det er så utrolig mye spennende som skjer her i Innlandet, selv i de mindre kommunene. Jeg tror potensialet i hele regionen er veldig stort. I tillegg er vi jo inne i et grønt skifte, og med det ressursgrunnlaget vi har i Innlandet har vi et veldig godt utgangspunkt for fremtiden. Visjonen vår er «eventyrlige muligheter», og den tror jeg vi skal klare å innfri.

Les flere saker fra Hamarregionen24