Kategorier
Aktuelt

Ekstrabevilgninger fra fylkeskommune og regionråd

Innlandet fylkeskommune har tildelt krisemidler til innovasjonsklynger og destinasjonsseskaper i Innlandet. I tillegg har Regionrådet for Hamarregionen bevilget ekstra midler til ulike prosjekter.
For å støtte næringslivet i den krevende situasjonen er det bevilget ekstra midler fra fylkeskommunen til både aktører innen innovasjonsklynger og destinasjonsselskaper.
Klynger, Inkubatorer og nettverk i Innlandet mottar totalt 10 millioner kroner, hvorav 1,4 millioner står igjen og skal utlyses for nye klyngemiljøer.
Egen egenkrisepakke er dessuten utviklet for reiselivet. Her går fylkeskommunen inn med totalt 6 millioner kroner til sju regionale destinasjonsselskaper.
Støtte til aktører i Hamarregionen
Blant aktørene som har mottatt slik støtte er Hamarregionen reiselivsforum (kr 600 000) og «VR-klyngen» VRINN Business Cluster kr 500 000).
Det vil utvikles konkrete prosjektsøknader for å løse ut krisemidlene og omsette disse i de respektive klyngenes økosystemer.
Regionrådet støtter også
Det ble også nylig klart at Regionrådet for Hamarregionen går inn med støtte til ulike prosjekter i Hamarregionen. Det tildeles kr 200 000 til et prosjekt for å løfte frem Edvard Munchs historie i Løten, kr 150 000 for å «hente hjem» og videreutvikle jobbmessen Arena Innlandet, samt kr 500 000 til en krisepakke/tiltakspakke mot næringslivet i Hamarregionen (med mulighet for økt ramme).
(Kilde: Innlandet fylkeskommune)