Kategorier
Aktuelt

Stadig fremgang i kommune-NM

Flere av kommunene i Hamarregionen klatrer på årets «Kommune-NM». Hamar er nok en gang på topp i Innlandet.
I august kom tallene for Kommunebarometeret 2020 som viste rekordresultater og solide byks for kommunene i Hamarregionen, og nå er også NHOs «Kommune-NM» 2020 klar.
«Kommune-NM» rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.
Kommunene i Hamarregionen – totalscore 2020

  • Hamar: 31. plass (26. plass i 2019)
  • Ringsaker: 82. plass (94. plass i 2019)
  • Stange: 191. plass (230. plass i 2019)
  • Løten 257. plass (284. plass i 2019)

Se filmsnutt – «morgendagens arbeidsplasser i PARK»
Vi blir stadig yngre – Stange er yngst
Blant positive utviklingstrekk for kommunene i Hamarregionen er demografien, det vil si at aldersstrukturen har gått mer i retning av yngre personer i befolkningen. Årsaken er befolkningsveksten i Hamarregionen de siste årene (yngre folk er tilflyttere til regionen). Her kommer Stange best ut av kommunene i Hamarregionen, med en total 55. plass (mot 127. plass i 2013).
Innlandet har totalt seks kommuner på 100-listen. I tillegg til Hamar og Ringsaker er dette Lillehammer (40. plass), Alvdal (74. plass), Gjøvik (83. plass) og Tynset (98. plass).
Se alle tall hos NHO.
Hamarregionen24: Morgendagens arbeidsplasser
 Kommunebarometeret 2020: Rekordresultat for Hamar
Les også:

(Kilder: NHO, Hamar Arbeiderblad)
(Toppfoto: Frederik Garshol)