Kategorier
Aktuelt

Gratis rådgivning til bedrifter i Hamarregionen

Er du usikker på om du kvalifiserer for kompensasjonsordningen?
Trenger din bedrift rådgivning innen juss eller økonomi? Du kan søke om inntil 5 gratis rådgivningstimer .
Rådgivningstilbudet videreføres i 2021 og du har nå to muligheter for å få hjelp. Hvis du trenger hjelp til å avklare om du kvalifiserer for kompensasjonsordningen ta kontakt med næringssjefen i din kommune eller med Hamarregionen reiseliv og utvikling. Trenger du rådgivning innen juss eller økonomi for å avhjelpe korona situasjonen kan du søke om inntil 5 timer gratis rådgivning fra våre samarbeidspartnere.

I forbindelse med korona-situasjonen er det inngått et samarbeid med ulike rådgivningsmiljøer som vil hjelpe bedrifter med rådgivning innen områdene juss, økonomi og likviditet.

Målgruppen for rådgivningstimene er små og mellomstore bedrifter i Hamarregionen. Hensikten er å bidra til at flere små og mellomstore bedrifter takler korona-krisen. Tiltaket fungerer som et supplement til andre iverksatte tiltak, og er initiert av Regionrådet for Hamarregionen med kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange.

I tillegg til rådgivning tilbyr vi webinarer på aktuelle temaer.
Søk her om å få rådgivning via ordningen
Dette kan du søke om eller delta på:

 • Veiledning for små- og mellomstore bedrifter om hvordan søke midler fra de nasjonale krisepakkene
 • Gratis rådgivningstjenester til enkeltbedrifter innen juridisk og økonomi/likviditet – maks 10 timer pr bedrift som søker om å bli med i ordningen
 • Du kan få støtte til forretningsutvikling og til utvikling av prosjekter.
 • Relevante webinarer med aktuelle temaer som for eksempel juridisk, økonomi, likviditet, opplæring, kommunikasjon med mediehåndtering, mindre tiltak innen søknadsbidrag for utvikling- og innovasjonsprosjekter og digitalisering

Samarbeidspartnere:
Følgende bedrifter blir med som rådgivere i ordningen:

 • PWC
 • Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS
 • Advokatfirmaet Campbell & Co AS
 • BDO
 • Advokatfirmaet Mageli ANS
 • Norsk Regnskap
 • R2
 • I tillegg vil bankene i regionen bidra inn

Tiltaket koordineres gjennom en arbeidsgruppe i Hamarregionen reiseliv og utvikling sammen med næringssjefene i de fire kommunene Stange, Løten, Hamar og Ringsaker. Næringslivet har møtt ordningen på en svært positiv måte, så det er tydelig at dugnadsånden for å hjelpe bedrifter er stor.
Sammen kan vi bidra til å redde flere arbeidsplasser!
Søk her om å få rådgivning via ordningen