Kategorier
Aktuelt Gründer Hamar Hamarregionen24 næringsliv Teknologi VR

Jobben i militæret – et funn for Fynd Reality

Fynd Reality AS utvikler systemer for opplæring, trening og samhandling basert på VR- og AR-teknologi, i tett samarbeid med kundens fagkompetanse. Samhandlingsplattformen Fynd CORE skal muliggjøre sømløs, interaktiv kommunikasjon hvor som helst, når som helst, med hvem som helst – og på hvilken som helst enhet.

Fynd Reality AS utvikler systemer for opplæring, trening og samhandling basert på VR- og AR-teknologi, i tett samarbeid med kundens fagkompetanse. Samhandlingsplattformen Fynd CORE skal muliggjøre sømløs, interaktiv kommunikasjon hvor som helst, når som helst, med hvem som helst – og på hvilken som helst enhet.

Samler alle digitale enheter i én software

Innen industriell utvikling, utdanning, og ikke minst Forsvaret, har den teknologiske utviklingen skutt fart. Hamar-baserte Fynd er foran i løypa. Blant annet med NATO og Forsvaret som kunder.

– Da vi startet å lage Fynd CORE var hensikten å forene funksjonene vi så kundene trengte, krav og funksjonalitet på tvers av de tre sjangerne. En del av utfordringen var å fjerne barrierene som finnes mellom alle de ulike enhetene vi bruker i vårt digitale liv. VR-briller, AR-briller og mobiltelefoner har alle sine styrker og svakheter. Derfor må vi diktere hvordan og når vi bruker dem, sier Aas.

Satsningen på AR og VR i Fynd så dagens lys i 2017, etter en sterk satsning på teknologi fra Hamar og Elverum kommune.

– Da pandemien kom endret vi strategi. Målet er å skape bedre læringssystemer og økt produktivitet for kundene våre med moderne teknologi rettet mot markedsområder som industri, forsvar og utdanning, forklarer Aas.

Fynd CORE fungerer i dag som en samarbeidsplattform som brukes av flere aktører i Innlandet, slik som Høgskolen i Innlandet, Fagskolen i Innlandet og SpareBank1 Østlandet.

– Det er spesielt gledelig å se at vårt selskap har fått være med å starte opp en ny studieretning på Høgskolen basert på AR og VR, sier Aas.

Forener digitalt med virkelig

På sitt enkleste, samler Fynd CORE en gruppe mennesker som beveger seg rundt i et tredimensjonalt virtuelt miljø- som kan se ut som et kontor eller en skog, eller noe helt annet. Når dette grunnlaget vurderes, designer Fynd Reality applikasjonen til å kjøre på en mengde enheter og overflater. Ved å la brukere delta i en CORE-økt på enheten de kjenner og liker best, rives mentale barrierer ned slik at man kan ta i bruk nye teknologier som VR og Metaverse.

– Hvis du kan prøve Fynd CORE på telefonen først, så er VR mye mindre skummelt når du kjenner igjen menyene og miljøene, mener Aas;

– Vi kan tilpasse brukersnittet for hver enkelt kunde. For eksempel er det liten hensikt i å støtte komplekse oppslukende læringssystem for mobiltelefoner, med vanskelige kontroller og for mye info for en så liten skjerm. I VR oppleves det tregt og frustrerende å skrive store mengder tekst. Utfør heller opplæringen i VR og la mobilbrukeren håndtere tekstinntastingen. Når du arbeider med fysiske gjenstander rundt deg, har VR ulempen ved å fjerne deg helt fra miljøet rundt deg. Det er her AR lar deg slå sammen den fysiske og virtuelle verdenen til én, og gir deg et nytt lag med informasjon uten å fjerne deg fra omgivelsene eller menneskene rundt deg.

NATO – fellesoperativ støtte

Konseptet med å dele opplevelser på tvers av enheter ble satt på prøve i november 2022, etter en serie tester med NATO ACT, det latviske forsvarsdepartementet og telecomselskapet LMT. Den virtuelle treneren Fynd bygde for Nato Communications and Information Agencys satellittkommunikasjonskjøretøy ble implementert for pc, VR, Hololens og mobil AR, og testkjørt på et 5G-nettverk i felten.

– Eksperimentet viste at det er mulig for en operatør å bruke AR i felten, mens en fjernassistent kan følge med fra kontoret, i stand til å se operatøren bevege seg rundt kjøretøyet og veilede dem. Om nødvendig kan de også hoppe inn i VR for å stå ved siden av operatøren og peke, forklarer Aas.

Han har stor tro på selskapets tilnærming til Enterprise Metaverse, og at man skal kunne møte brukerne der de er mest komfortable.

– Vi vil kjøre mange tester med AR og VR fremover for å finne ut hva brukerne våre foretrekker å bruke hver enhet til, og hva de føler mangler. Etter hvert som Fynd CORE utvikler seg, vil denne konstante sløyfen gjennom forskjellige enheter definere utviklingen og designet på brukeropplevelsen vår, sier Aas.

Fynd CORE er et Enterprise Metaverse

Alle disse store selskapene forklarer godt sine visjoner for hva de ønsker Metaverse skal være, men man mangler fortsatt å se de konkrete plattformene og verktøyene som skal til.

– Vi i Fynd Reality blir stadig møtt med spørsmål om Metaverse, og først syntes vi det var vanskelig å si om vår plattform Fynd CORE er et Metaverse. Som alle andre fant vi ordet Metaverse litt «fluffy» – og fortsatt bare visjonært, forklarer Aas.

Etter hvert som betydningen av ordet har modnet, har en mer passende frase dukket opp – Enterprise Metaverse. Ettersom andre selskaper og tjenester også tar i bruk dette begrepet, ble det tydeligere hva det betyr for oss: distribuert læring og opplæring, når som helst, hvor som helst og med hvem som helst – på hvilken som helst enhet!

PS: Som gullpartner deltok Fynd med stor stand og som bidragsyter til de faglige innslagene fra scenen under Nordisk VR-forum i fjor.