Kategorier
Aktuelt Gründer Hamar Hamarregionen Næringsforum næringsliv Teknologi VR

Møt oss på Arendalsuka

Under årets utgave av Arendalsuka har vi to spennende arrangementer:

Skaper datasenter verdier for AS Norge?

Klimakrisen, kraftmangel og økende strømpriser har satt kraftkrevende industri under press. Digitalisering og datasenter er en avgjørende faktor i det grønne skiftet, men likevel er stilles det spørsmål om datasenter skaper verdier for AS Norge?

Etterspørselen etter nye datasenter internasjonalt er stor. Norge er attraktivitet for etablering av datasenter med politisk stabilitet, trygge rammevilkår og god digital infrastruktur og Regjeringen vil at Norge skal være et attraktivt land å investere i.

Norge vedtok første datasenterstrategi allerede tilbake i 2018, den ble revidert i 2021 og er nå under ny revidering. Er digitalisering og datasentre er viktige for Norge som nasjon, og kan de bidra til bærekraftig økonomisk vekst?

I Innlandet har Hamarregionen og Elverum lagt til rette for realisering av datasenterstrategien og Nordens største investering i datasenter er godt i gang. Samtidig går vi fra en situasjon med kraftoverskudd, til en reel kamp om strøm og strømtilgang.

Torsdag 17/8 2023 13:00 – 14:00
Les mer og legg til i kalender

Krise i helsesektoren. Tenk nytt, jobb smartere og ta i bruk teknologi

Helsekommisjonen peker på store utfordringer med å få tilstrekkelig personell i helsesektoren.

  • Bruker helsepersonell sin kompetanse optimalt?
  • Hvordan kan vi lykkes bedre med å ta i bruk nye muligheter innen teknologi?
  • Hvordan kan vi gjennom å koble pedagogikk, teknologi, pasienter og fagfolk for å komme frem til bedre løsninger som fungerer i praksis?  
  • Hvordan kan vi fremover ta i bruk teknologi for å lære og trene bedre?
  • VR /AR gir nye muligheter for trening og opplæring, men hva skal til for at det virkelig letter hverdagen?
  • Private helsetjenester tester ut nye løsninger tilknyttet psykisk helse.
  • Hva kan vi lære og hva kan vi endre?
  • Har vi nok incitament for å teste ut nye løsninger?
  • Hva skal til for å løse krise?

Torsdag 17/8 2023 11:00 – 12:00
Les mer og legg til i kalender