2. november 2021

18.30-21.00

Gregers

Gratis

27. januar 2023

09.00-12.00

Hamar Teater

Gratis

Velkommen til Bolystforum

Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner, samt Elverum Vekst, inviterer til nytt Bolystforum! 

Program:

Kl. 09.00 – 09.05: Velkommen

Kl. 09.05 – 09.30: Bærekraftig bydelsutvikling ved Elverum Vekst, ved prosjektleder Anna-Thekla Tonjer

Kl. 09.30 – 09.55: Framtidas nabolag – hvordan ivareta sosial bærekraft/løse eldrebølgen og redusere ensomhet, ved Nordbolig, Katrine Aalstad.

Kl. 09.55 – 10.20: Krav om klimagassregnskap – hva gjør vi? Hvordan bygge med 50% reduksjon av klimagassutslipp, ved Multiconsult, Jonas Winsvold.

Kl. 10.20 – 10.30: Kaffepåfyll og refleksjon rundt bordene.

Kl. 10.30 – 10.50: Bokvalitet i distriktene, Knut Moe, daglig leder i Trehusene

Kl. 10.50 – 11.20: Refleksjon og diskusjon rundt bordene og i plenum

Kl. 11.20 – 11.25: Informasjon om ny renovasjonsteknisk norm, ved Sirkula

Kl. 11.25 – 11.30: Informasjon om Bolystforum videre

Kl. 11.30 – 12.00: Lunsj og mingling

Bindende påmelding innen 26. januar.