2. november 2021

18.30-21.00

Gregers

Gratis

18. april 2023

18.30-21.00

Gratis

For information in english, scroll down or click here.

Velkommen til innflyttertreff

Til du/dere som er innflytter i Stange, Løten og Hamar. Takk for at du/dere har valgt å flytte hit. Vi inviterer igjen til innflyttertreff. Etter gode tilbakemeldinger på «reunion» inviterer vi også denne gangen tidligere innflyttere til å delta, enten fra kl 18.30 eller fra kl 19.30.

Del 1. kl 18.30: Bli kjent med regionen.
Først samles vi på Gregers for felles informasjon og mingling! Hva har vi å by på i regionen? Ordførerne i Hamarregionen gir gode råd og tips.

Minirusletur i Hamar by.

Del 2. kl 19.30: Bli kjent med hverandre.
Her inviterer vi med tidligere innflyttere og nyansatte i bedrifter til «blikjentkveld». Her blir det blant annet litt å bite i, og mulighet for å bli kjent med andre innflyttere.

Påmelding innen 18. april.

Gregers har adresse Grønnegata 70 i Hamar sentrum. (kart)

Husk å melde deg på.

Velkommen!

Welcome to the Hamar region!

Welcome! To those of you who are new to Stange, Løten, and Hamar. Thank you for choosing to move here. We are inviting you again to the newcomer gathering. Based on positive feedback from the reunion, we are also inviting previous newcomers to join.

Part 1 at 18:30: Getting to know the region.
First, we will gather at Gregers for shared information and mingling! What do we have to offer in the region? The mayors of the Hamar region will give good advice and tips.

Mini tour in Hamar city.

Part 2 at 19:30: Getting to know each other.
There will be food and drinks, and the opportunity to get to know each other, for both previous newcomers and new newcomers.

Registration deadline: April 18th.

Gregers is located at Grønnegata 70 in the city center of Hamar. (map)

Don’t forget to sign up.

Welcome!