Bolystforum: Hvordan bygge attraktivt for framtidige innbyggere?

I Bolystforum denne gangen stiller vi spørsmålet: Har vi de riktige konseptene?
Kan vi beskrive noen spennende bo-konsept? Boformer som gir økt sosialt kontakt, felles arealer, felles lager, ekstra overnatting, større rom til fest middag, et verksted, etc.
Foredrag:
Randi Augenstein presenterer Gaining by Sharing. Hun er arkitekt og daglig leder i Helen&Hard arkitekter.
Gaining by Sharing er en modell for bofellesskap for det kommersielle boligmarkedet. Bærekraft omfatter fysiske løsninger som arkitektur og infrastruktur og søker å ivareta best mulig livskvalitet og sosiale relasjoner hos beboerne. Målet er å skape sosiale, miljømessige, økonomiske og arkitektoniske gevinster, gjennom fellesskap og deling.
Vi ønsker å være attraktiv som region, er bo-konseptene våre for tradisjonelle? Kan Gaining by Sharing være boligkonsept for trauste hedmarkinger? For å få en idé kikk her: http://gainingbysharing.no/
Etter foredraget vil 2 personer respondere:

  • OBOS v/ regiondirektør Brobakken eller prosjektdirektør Manstad:
    Vil OBOS lansere slike boligkonsept for trauste hedmarkinger?
  • Hamar kommune / leder teknisk drift og utvikling Kjetil Wold Henriksen:
    Hva kan kommunen bidra med for å lansere slike boligkonsept?

Felles drøfting av temaet i plenum, før vi avslutter med lunsj.
Velkommen!