Cross4Health – Innovation Challenge Workshop

I samarbeid med Norway Health Tech ønsker VR-klyngen VRINN og Hamarregionen Utvikling velkommen til innovasjons-workshop med fokus på helseteknologi!
Hovedmålgruppen er små og mellomstore bedrifter (SMB-er/SME-er) som jobber innen teknologisektoren, sekundært aktører innen helsebransjen, både privat og offentlig. Hensikten er å generere løsningsforslag og ideer, som i neste fase kan sikre finansiering og prosjektbistand fra EU-programmet Cross4Health.
På arrangementet vil Sykehuset Innlandet presentere en utfordring, nærmere bestemt: Hvordan kan fremtidens sykehus-tjenester leveres som en «digital solution shop»? Kan VR- og AR-teknologi benyttes for å sørge for rett behandling til rett pris, og samtidig ivareta sikkerhet, etikk og kvalitet?
Dato: 12. april 2018
Tid: Kl 9.00 – 15.30
Sted: First Hotel Victoria, Hamar (kart)
Agenda
08:30-09:00  Attendees arrival and registration
09:00-09:15  Welcome, and introduction to the workshop
09:15-09:30  Workshop methodology
09:30-10:00  Detailed Healthcare challenge description: How do we secure the right treatment at the right level of cost, increase quality of service and reduce costs using a “digital solution shop”? By Inland Norway Hospital.
10:00-12.00  Groups ideation sessions: Challenge owner taking part of discussions.
12:00-13:00  Lunch
13:00-14:30  Plenum discussions of proposed solutions and cross questioning
14:30-15:00  Challenge owner giving feedback – conclude selected solutions/technologies
15:00-15:30  Summary, what can be provided from the project, funding possibilities and way forward
Se mer detaljert informasjon om arrangementet (in english)
Arrangementet vil trolig gjennomføring på engelsk, avhengig av hvilke deltagere som melder seg på.
Samarbeidspartnere for arrangementet er også Terningen Nettverk, Sykehuset Innlandet og VR/AR Association Norge.
Påmelding gjøres via nettsiden til Norway Health Tech.