16. februar 2021

19.00-20.30

Teams

Gratis

31. august, 2021

19.30 – 20.30

Gratis

Bli med på en nyttig og inspirerende kveld med fokus på gründerskap og hva som skal til for å lykkes.

Program:

  • Presentasjon av «de gode hjelperne» som kan bistå i oppstartsfasen
  • Inspirasjonsforedrag, ved gründere
  • Etablererkurs, her får du høre hva det går ut på og hvem det er nyttig for? Ved Klosser Innovasjon

Inspirasjonsforedrag ved:

  • Stig Ranjit Dayanandan, Obsideo/The Fan Group AS, «Restart en start»
  • Baker Kristiansen AS, «På hjul mot nye markeder, med kvalitetsråvarer fra landbruket»
  • Hege Kamperud, Kokoro AS, «Både fysisk butikk og nettbutikk – ja takk begge deler!»

Arrangører: Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune samt Hamarregionen reiseliv og utvikling.

Litt om arrangementet
Inspirasjonskveld for gründere er et samarbeid mellom Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommune, Hedmarken landbrukskontor, Landbrukskontoret i Ringsaker og Hamarregionen reiseliv og utvikling.  På grunn av covid-19 situasjonen blir arrangementet digitalt på Teams. 

Påmelding til arrangementet her.

Innlandet fylkeskommune tilbyr etablererkurs over hele fylket. Det er inngått en kontrakt med Siva næringsklynge, og for vår region er det Klosser Innovasjon som vil holde kursene. Her får du en kombinasjon av presentasjoner, oppgaver, veiledning, verktøy og nettverk. Klosser Innovasjon vil presentere rammen for kurset som har oppstart i oktober. Det vil også bli et forkurs for personer med innvandrerbakgrunn som blir holdt i forkant av etablererkurset.

Bli med og få nyttige tips fra andre gründere og virkemiddelapparatet.  

Kontaktinfo:

  • Næringsrådgiver Heidi T. Karlsen, Ringsaker kommune – tlf 91 62 69 68
  • Forretningsutvikler Berte S. Helgestad, Hamarregionen reiseliv og utvikling – tlf 99 51 25 12

Velkommen!