19. oktober 2021

09.00-11.00

PARK gründer- og næringshus/Teams

Gratis

27. oktober 2021

09.00 – 11.00

Teams

Gratis

Onsdag 27. oktober inviterer vi igjen til et digitalt seminar med spennende gjester og investorcase. Dette møtet har fokus på bærekraftige investeringer. Du vil som alltid få presentert pitcher fra spennende selskaper.

09.00-09.15: Digital innsjekk

09.15: Velkommen v/Eli Bryhni, Endre Krogsrud og Kristian Bakke Haugen

  • Hva skal til for grønn og bærekraftig gjenoppbygging? Idar Kreutzer, Finans Norge
  • EUs taksonomi og bærekraftige investeringer, Torunn Linneberg, Innovasjon Norge
  • ESG due dillingens og bærekraftrapportering i praksis, Tone Kvåle, Skagerak Maturo
  • Miljø og bærekraft som driver i bygging av et internasjonalt selskap, Mouawad Consulting: Jad Mouawad

Pitcher fra investorklare gründere

  • Fynd reality – utvikling av VR-løsninger og systemer for opplæring, trening og samhandling i tett samarbeid med kundens fagmiljøer
  • Byggeplassen – en digital plattform i bygg og anleggsbransjen som tar sikte på å tilby en helhetlig kundereise
  • Repasdo – nettverksplattform for up-cycling og re-cycling av tekstiler og klær, i en økonomimodell som fremmer sosialt entrepenørskap

Vi legger opp til spørretid etter hvert innlegg.