2. februar 2022

19:30-20:30

Teams

2. februar, 2022

19.30 – 20.30

Gratis, husk påmelding

Bli med på en nyttig og inspirerende digital kveld med fokus på gründerskap og hva som skal til for å lykkes.

Program:

  • Presentasjon av «de gode hjelperne» som kan bistå i oppstartsfasen
  • Inspirasjonsforedrag, ved gründere
  • Informasjon om Etablererkurs – Hva går det ut på? Hvem er det nyttig for? v/Klosser Innovasjon
  • Informasjon om forkurs for personer med innvandrerbakgrunn v/Klosser Innovasjon
  • Åpent for spørsmål

Inspirasjonsforedrag ved gründerne:

  • Sara Mahdavi, Repasdo AS, «Finn feilen! Hvordan kan gründere klare å forbedre ideen tidlig, effektivt og ressursvennlig?»
  • Ola Glærum Kleppe, Fragments Designstudio AS «Er du villig til å blø for det og få deg en på tryne?» 
  • Hans Frogner og Joakim Hoholm, Kvarstad Sjokolade AS «Fra lokal til semiprofesjonell til profesjonell tilbyder i markedet»
  • Nils Helseth, Digifarm AS, «Fra tomme hender til 60 mill. i kapital»
Foto: Kristina Meyn Krogvold, Ringsaker kommune
På bildet; Bak f.v. gründerne Sara Mondavi, Repasdo AS, Ola Glærum Kleppe, Fragments Designstudio AS og Joakim Hoholm, Kvarstad Sjokolade AS.
Foran f.v. Mari Hulleberg, Hedmarken landbrukskontor, Hanne Østby Velure, landbrukskontoret i Ringsaker, Heidi Karlsen, Ringsaker kommune, Berte S. Helgestad Hamarregionen utvikling og reiseliv og Lill D. Larssen, Ringsaker kommune

Dette arrangementet er et fellesarrangement for alle gründere i Hamarregionen. 

Det er ingen deltakeravgift, men krever påmelding nedenfor.

Inspirasjonskveld for gründere er et samarbeid mellom Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommune, Hedmarken landbrukskontor, Landbrukskontoret i Ringsaker og Hamarregionen reiseliv og utvikling. 

 
På grunn av covid-19 situasjonen blir arrangementet digitalt på Teams

Innlandet fylkeskommune tilbyr etablererkurs over hele fylket. Det er inngått en kontrakt med Siva næringsklynge, og for vår region er det Klosser Innovasjon som holder kursene.

På etablererkursene får deltakerne en kombinasjon av presentasjoner, praktisk arbeid med egen ide, veiledning, verktøy og nettverk. Klosser Innovasjon vil presentere rammen for kurset, som har oppstart 22. februar 2022 kl. 1800.

Det vil også bli arrangert forkurs for personer med innvandrerbakgrunn i forkant av etablererkurset. Forkurset går over to kvelder, 8. og 15. februar, begge dager kl. 1800.

Kontaktinfo:
Næringsrådgiver Heidi T. Karlsen, Ringsaker kommune
T: 91 62 69 68

Forretningsutvikler Berte S. Helgestad, Hamarregionen reiseliv og utvikling
T: 99 51 25 12