19. januar 2022

14:00

Teams

19. januar, 2022

14:00 – 14:30

Gratis

Usikker på den nye kompensasjonsordningen? Bli med på informasjonsmøte hvor du møter næringsapparatet i kommunene som gir en kort innføring i ordningen og vil svare på spørsmål.

Møtet arrangeres i samarbeid med:

  • Hamar kommune
  • Stange kommune
  • Ringsaker kommune
  • Løten kommune
  • PARK gründer- og næringshus
  • Gründerparken