Blæstad – fremtidens kompetansebehov i landbruk og bioøkonomi

Workshop på Blæstad, 14.05.2018
Vi har gleden av å invitere næringsliv, akademia
og det offentlige for å drøfte framtidens kompetansebehov

 Lunsj: kl  11.30 – 12:00
Workshop: kl 12:00 – 16:00
Velkommen: v/ Fylkesråd Hedmark Fylkeskommune Thomas Breen, og Kjersti Bjørnstad komitéleder næring, miljø og klima i Oppland Fylkeskommune
Del 1: Presentasjon av utredningen om fremtidens utdanningsbehov innenfor jordbruk, ved professor Anna Gudrun Thorhallsdottir, Agricultural University of Iceland
Del 2: Fremtidsbilder og scenarier for landbruksutdanninger og kompetansebehovet innen bio- og sirkulærøkonomien.
Innledning v/ Agri Analyse v/ daglig leder Christian Anton Smedshaug
Del 3: Næringslivets ønsker og behov i forhold til fremtidens utdanningsbehov

  • Pon Equipment v/ daglig leder Erik Sollerud
  • Felleskjøpet v/ Geir Langseth regionsjef Hedmark og Oppland
  • Graminor ved kommunikasjonssjef Kristin Børresen og student Nicolai Ødegaard
  • Kverneland ved Dag Arne Werner
  • NIBIO v/ forskningssjef og leder for senter for presisjonsjordbruk Audun Korsæth
  • Norges Bondelag v/rådgiver Inger Johanne Sveen

 Pause – kaffe/te
 Del 4: Kommentarer til rapporten

  1. Kommentarer fra NMBU v/ Trond Børresen, professor, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
  2. Kommentarer fra NTNU (avventer navn & tittel)
  3. Kommentarer fra HINN v/ fungerende dekan Kristin Evensen Gangås, Fakultet for anvendt økologi, landbruk og bioteknologi

 Del 5: Gruppediskusjoner og kommentarer fra salen/deltaker som vil blir brukt som høringsinnspill til rapporten presentert av Thorhallsdottir.
Del 6: Oppsummering og avslutning v/rektor for Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting
Påmelding innen 10. mai