Frokostmøte: Åpent møte for næringsdrivende i Hamar

Hamar kommune har jobbet med to viktige planer; kommuneplanen og strategisk næringsplan. Kommuneplanen er den overordnede planen for utviklingen av hele Hamarsamfunnet og næringsplanen legger føringer for hvordan kommunen skal tilrettelegge for næringsutvikling.
Vi ønsker å samle næringslivet igjen for å vise sluttproduktet av det som næringslivet direkte medvirket til i forrige frokostmøte. Det blir også et lite innblikk i Konjunkturbarometeret for Innlandet som forteller oss hvordan det går her.
Program:

  • Velkommen til O’Learys v/Trude Grøndahl Oreld
  • Velkommen v/Ordfører
  • Gjennomgang av næringsplanen v/Jane Meyer (komiteleder og saksordfører)
  • Gjennomgang av kommuneplanen v/Bjørn Gudbjørgsrud (rådmann)
  • Kommentarer fra Kristin Børresen, styreleder i Hamarregionen Næringsforum
  • Konjunkturbarometeret for Innlandet, Sparebank1 Østlandet v/Hans Olav Wedvik
  • Spørsmål og kommentarer – åpent

Vi serverer frokost og kaffe.
Arrangementet er gratis, men krever påmelding.
Påmelding senest 14. november.
Sted: O’Learys i Strandgata (gamle rådhuset)
Tid: 16. november kl. 07.30 – 09.30
(Arrangementsfoto: Bjørnar Fjeldberg / Hamar kommune)