2. november 2021

18.30-21.00

Gregers

Gratis

16. juni 2022

09.00-11.30

Gratis

Presentasjon av omdømmerapport.

Vi har igjen fått svar på hva folk utenfor regionen synes om Hamarregionen.

Du vil få presentert omdømmerapport, BDOs SMB-barometer og høre om planer og statistikk fra regionen.

Kommer du?

Agenda:

Rune Stenberg med ordførere, omdømme
Monika Ryan Gillerhaugen
Hamarregionen planer og statistikk ved Eli A. Bryhni

Husk påmelding nedenfor.

Velkommen!