2. november 2021

18.30-21.00

Gregers

Gratis

9. juni 2022

16.00-21.00

Gratis for HrNs medlemmer, kr 300,- for andre

Velkommen til årsmøte i HrN samt faglig og sosial sammenkomst – Del 2 er utsatt.

Hamarregionen Næringsforum innkaller til årsmøte i PARK gründer- og næringshus. MERK: Sted, Festiviteten, går ut..

Del 1: Årsmøte med oppstart kl 16.00

  1. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen
  2. Behandling av styrets årsmelding
  3. Behandling av revidert regnskap
  4. Valg av styre og valgkomité
  5. Godkjenne revisors honorar
  6. Fastsette honorar til styret
  7. Behandle skriftlige forslag fra medlemmer

Her finner du alle dokumenter som legges ut i forkant av årsmøtet:

Foreløpig årsregnskap HrN 2021 (ikke revidert)

Årsmelding HRN 2021

Vedtekter

Årsmøte_ styret i Hamarregionen Næringsforum 2022_e

Del 2: Fra ca kl 16.30: 

Faglig innslag ved regionens ordførere: Hva er status for de store utviklingssakene? Hvordan jobber kommunene med by- og regionsutvikling?

Møtet avsluttes med mat og sosial sammenkomst. Dette også på Festiviteten.

Bindende påmelding til faglig og sosial del innen 2. juni.