Hamarregionen Utvikling driver nettverk og møteplasser for vekst og utvikling

Seminar: Innovative anskaffelser

Hamarregionen Utvikling, HelseINN og NHO Innlandet inviterer til gratis seminar.
Innovative anskaffelser er en innkjøpsmetode der man i stedet for å definere akkurat hva man vil ha, beskriver behovet og overlater løsningen til leverandørene. Metodikken er relevant for alle typer anskaffelser og gir dokumenterte gevinster som lavere kostnader, bedre tjenester og miljøgevinster.
Seminaret ledes av regional pådriver i Nasjonalt program for Leverandørutvikling/rådgiver i NHO Innlandet, Kjersti Granaasen. Kjersti vil gi oss en introduksjon til metodikken, og bruker eksempler fra over 200 gjennomførte innovative anskaffelser i kommuner, fylker og stat. Seminaret passer for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser enten på ledernivå, i en fagavdeling, eller som innkjøper i en offentlig virksomhet.
Program:
08.45-09.00 Kaffe/mingling
09.00-09.10 Velkommen
09.10-09.40 Innovasjon i offentlige anskaffelser, en kraftfull motor for næringsutvikling v/Kjersti Granaasen, Nasjonalt Program for Leverandørutvikling [last ned presentasjon]
09.40-10.10 Hva har Sykehuset Innlandet/SIM Innlandet erfart ved å bruke metoden for innovative anskaffelser i prosjektet «Trygg ETC» (Utvikling av et VR-program for simulering) v/Marianne Lundgård [last ned presentasjon]
10.10-10.55 Offentlig privat samarbeid. Innovative offentlige anskaffelser for å løse samfunnsutfordringer v/Idun Lyngstad, Forskningsrådet og Sunniva Fjelde, Innovasjon Norge [last ned presentasjon]
10.55-11.00 Oppsummering
11.00 Slutt
Bindende påmelding innen fredag 08.03.
Arrangementet er gratis, men dersom du er påmeldt, av en eller annen grunn allikevel ikke kan delta og ikke gir beskjed, blir du fakturert med kr 200,-.
Se FB-annonse her.
Velkommen!