6. september 2022

18:30-21:00

Gregers

24. januar

18.30 – 21.00

Gratis, husk påmelding

Bli med på en nyttig og inspirerende kveld med fokus på gründerskap og hva som skal til for å lykkes.

Program:

  • Presentasjon av «De gode hjelperne» som kan bistå i oppstartsfasen
  • Inspirasjonsforedrag, ved gründere
  • Informasjon om Etablererkurs – Hva går det ut på? Hvem er det nyttig for? v/Klosser Innovasjon
  • Informasjon om forkurs for personer med innvandrerbakgrunn v/Klosser Innovasjon
  • Åpent for spørsmål

Inspirasjonsforedrag ved gründerne:

  • «Fra gutterommet til verdensrommet», Kristian Karset Broen, KB Productions.
  • «Fra idè til bedrift», ved Linda Bakke, Penningrud gård.
  • «Etablering av landhandleri for framtidig vekst», ved Tore Svensrud, Romedal Catering AS.

Dette arrangementet er et fellesarrangement for alle gründere i Hamarregionen. Det er ingen deltakeravgift, men krever påmelding. Se arrangørenes hjemmesider.

Inspirasjonskveld for gründere er et samarbeid mellom Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommune, Hedmarken landbrukskontor, Landbrukskontoret i Ringsaker, Næring i Ringsaker, Klosser Innovasjon, NAV, Innlandet fylkeskommune, Innovasjon Norge, Gründerparken og Hamarregionen utvikling.  

Påmelding til arrangementet her

Innlandet fylkeskommune tilbyr etablererkurs over hele fylket. Det er inngått en kontrakt med Siva næringsklynge, og for vår region er det Klosser Innovasjon som holder kursene. På etablererkursene får deltakerne en kombinasjon av presentasjoner, praktisk arbeid med egen ide, veiledning, verktøy og nettverk. Klosser Innovasjon vil presentere rammen for kurset, som har oppstart 23. februar 2023 kl. 18.00, og går over 5 kvelder.

Kontaktinfo:
•  Forretningsutvikler Berte S. Helgestad, Hamarregionen Utvikling – T: 99 51 25 12
•  Næringsrådgiver Heidi T. Karlsen, Ringsaker kommune – T: 91 62 69 68

Bilde av «De gode hjelperne»:

Foto: Hamarregionen Utvikling

På bildet; f.v. Mari Hulleberg, Hedmarken landbrukskontor, Berte S. Helgestad, Hamarregionen Utvikling, Lill D. Larssen, Ringsaker kommmune, Sofia Davidson, Klosser Innovasjon og Heidi T. Karlsen, Ringsaker kommune.