15. februar 2023

10.00-12.00

Kjøkkenet AS (over Hamar kino)

Gratis for HrNs medlemmer, kr 300,- for andre

15. februar 2023

10.00-12.00

Kjøkkenet AS

(Torggata 91, etg. over Hamar kino)

Gratis for HrNs medl.,

kr 300,- for andre

For information in english, scroll down or click here.

Temalunsj med Thor Gjermund Eriksen

«Det har aldri gått så fort som nå. Og det kommer aldri til å gå så sakte som nå!»

Sitat, Thor Gjermund Eriksen, tidl. Kringkastingssjef, nå Adm.dir. Norsk Tipping.

Høsten 2022 fikk Norsk Tipping ny administrerende direktør – Thor Gjermund Eriksen. Norsk Tipping er et stort og viktig selskap for Hamarregionen, og vi har invitert Thor Gjermund for å snakke om hans møte med Hamarregionen og veien videre for Norsk Tipping.

Thor Gjermund vil blant annet dele sine tanker om hvilke forutsetninger man trenger for å lykkes som selskap, og hva som skal til for at Norsk Tipping skal være en suksessrik bedrift også i fremtiden. Her vil han komme innom elementer av strategi, kompetansebygging, ledelse og omstillingsevne. Vi har også utfordret Thor Gjermund til å snakke litt om viktigheten av regiontilhørighet til Hamarregionen og mulighetsrom når det kommer til lokale samarbeid i fremtiden.

Thor Gjermund Eriksen har en bred og spennende bakgrunn, blant annet som konsernsjef i Amedia og kringkastingssjef i NRK.

Han startet som administrerende direktør i Norsk Tipping i september 2022.

«God vekst i Hamar Game Collective. Hvem er vi og hva kan vi bidra med til næringslivet i regionen» v/Irina Rusten.

Bindende påmelding innen 13.02.

Vel møtt til et spennende foredrag!

Theme lunch with Thor Gjermund Eriksen

«It has never gone as fast as now. And it will never go as slow as now!»

Thor Gjermund Eriksen, the new CEO of Norsk Tipping, will speak about his experience with the Hamar region and the future of the company.

He will share his thoughts on what is needed for success as a company and what it takes for Norsk Tipping to be successful in the future, covering topics such as strategy, skill building, leadership, and adaptability. He will also talk about the importance of regional connection to the Hamar region and the opportunities for local partnerships in the future.

Thor Gjermund has a background in media and broadcasting, having previously served as CEO of Amedia and as Broadcasting Director of NRK.

Irina Rusten will also speak about the growth of Hamar Game Collective and its ways of contribution to the regional economy.

Registration deadline: February 13th.