19. oktober 2021

09.00-11.00

PARK gründer- og næringshus/Teams

Gratis

1. juni 2022

08.00 – 10.00

PARK gründer- og næringshus

Gratis

Onsdag 1. juni inviterer vi igjen til seminar med spennende gjester og case. Dette møtet har fokus på koinvesteringer.

Stikkord for innhold denne dagen er risikoinvesteringer, trender, muligheter og eksempler på funksjonelt samarbeid.

Du vil først få presentert ulike fond i Innlandet. Innlederne presenterer sin investeringsstrategi, ønsket portefølje og eventuelle samarbeidsønsker med andre investorer for koinvesteringer før vi får pitche av investorklare caser.

Se opptak av møtet nedenfor:

Program

08.00-08.15: Digital innsjekk

08.15: Velkommen til faglig digital frokost, Eli Bryhni fra HRU, Endre Krogsrud fra First:Seed og Kristian Bakke Haugen fra Klosser innovasjon

08.25 – 09.10 Pitcher fra investorklare gründere (7minutter pr case)

  • Sideways solution AS utviklet en situasjonsplattform, innen segmentet sikkerhet, beredskap- og krisehåndtering. Selskapet blir presentert av Ola Glærum Kleppe.
  • Victor(y) Care AS leverer en IT løsning til folk med kroniske sykdom som abonnementsløsning. Her kan brukerne enkelt kommunisere deres velbefinnende og helsetilstand til helsepersonell og pårørende. Løsningen er lett å bruke og man trenger kun en i iPad eller mobiltelefon for å komme i gang. Vår analyseplattform i bunn hjelper brukerne med at få bra innblikk i hverdagen, samt se trender over tid. Dette leder til bedre mulighet for behandling av den enkelte med god mulighet for hjemmeoppfølging fra helsepersonell i eget hjem. Selskapet blir presenter av Mads Thrane.
  • Norse Biotech AS vil utvikle, produsere og selge verdifulle produkter basert på bioressursene i Skandinavia, i det som defineres som «high value – low volume» segmentet. Vi starter opp med biomasse fra skogen – betulin fra bjørkebark – men i fremtiden så har vi som mål å utvide råvarebasen med biomasse fra flere kilder, blant annet fra landbruk og havbruk. Selskapet blir presentert av Rune Langerud.
  • Vrex AS utvikler «Vrex», en skalerbar SaaS tjeneste, lansert internasjonalt. Vrex er «VR for BIM». En virtual reality kommunikasjonsplattform for byggenæringen. 3D-modeller får stadig større rolle i koordinering av byggeprosjekter. Ulike roller trer inn og ut av prosjektet i forskjellige faser. Vrex er en plattform der du kan stige inn i byggeplanens 3D-modell og oppleve den på en måte som alle kan forstå. Dette tilrettelegger for krystallklar kommunikasjon om komplekse temaer mellom personer med forskjellig utdanning, ferdigheter, eller profesjonell erfaring. Selskapet blir presentert av: Rune Vandli & Hans Fredrik Johansen.

Vi legger opp til spørretid etter hvert innlegg. Kort pause før innledere.

09.15 – 10.30: Innledere

  • Skagerak Maturo ved Endre Krogsrud. Riskoinvesteringer- trender, muligheter og eksempel på funksjonelle samarbeid
  • Komm Inn AS ved Ådne Midtli
  • Varde Investeringslaug ved Hanne Maren Kristensen
  • NØK Invest AS ved Nils P. Hagen
  • Brighteye Ventures ved Hege Tollerud. Med blikk utenfra, med tips og råd

Det er mulighet til å bli bedre kjent med selskapene egne møter i etterkant.