Invitasjon til Bolystforum

Kommunene Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange inviterer.
Mjøsbyen – motoren for vekst og utvikling i Innlandet.
Mjøsbyen er et samarbeidsprosjekt eid av Hedmark og Oppland fylkesting om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidspartnere i prosjektet er for øvrig kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Øyer, Ringsaker, Hamar, Stange, Løten og Elverum, Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.
Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder, økt bosetting og næringsutvikling. Gjennom 1,5 års omfattende arbeid er det utviklet forslag til felles areal- og transportstrategi for regionen. Strategien skal ut på høring nå i januar, se mjosbyen.no for mer informasjon.
Programmet er todelt med rom for å stille spørsmål og drøfte innholdet underveis. Det serveres en enkel lunsj på slutten av møtet

  • Presentasjon av forslag til felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen, Prosjektleder Jomar Lygre Langeland.
  • Utbyggers refleksjon rundt strategien og hvilke muligheter dette gir for bolig- og næringsutvikling.
    • Tron Sanderud, Utstillingsplassen Eiendom
    • Reinert Seljeskog, Tema Eiendom

Det blir servert lunsj ca kl 11.30. 
Påmelding innen 8. februar.
Eventuelle spørsmål kan rettes til berte@hamarregionen.net
Velkommen!