Juleavslutning HrN

«Butikkdød», tomme lokaler og Amazon på full fart inn Norge. Hele fundamentet for «retail» og varehandel er i endring. Hvordan skal vi lykkes i fremtiden? Velkommen til juletemalunsj og -avslutning 4. desember!
På denne juletemalunsjen får vi besøk av Virke Handel som deler sine betraktninger rundt fremtidens rammebetingelser for norsk varehandel og i tillegg siste oppdatering fra utviklingen innen netthandelen.
Hamar Sentrumsforening oppdaterer oss på siste nytt og hvordan de ruster til å møte fremtiden. Eirik Løvoll og Margrethe Nordstrøm fra ATH Flora Design deler også sine tanker og erfaringer.
Senterleder Mølla Storsenter Harald Tungevåg forteller om hvordan utviklingen oppleves og hva som gjøres for å nå fremtidas kunder og tilpasse seg nye behov hos kundene.
 Etter at vi er ferdig med lunsjseminaret på Gregers samles vi til juleavslutning på Park gründer- og næringshus rett over gata hvor vi får en kort innføring og praktisk demo av det siste innen VR- og AI-teknologi før vi samles for lett mat, drikke og sosial mingling.
Agenda for dagen:
1200-1300 Julelunsj
1300-1320 «Hvordan ruster vi oss for å møte den nye generasjon kunder?», Hamar sentrumsforening v/Anne Dobloug, Sentrums koordinator
Hva er status for sentrumshandelen og hva betyr endret kjøpsadferd for butikkene i Hamar på kort og lang sikt?
1320- 1405 «Retail Apokalypse» v/Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel. Han er utdannet samfunnsøkonom og har i 14 år jobbet tett med og for Virkes 15.000 handelsmedlemmer
Hele fundamentet for retail er nå i endring, og det endres raskt pga ny teknologi og nye forventninger hos forbrukerne. En rekke store aktører framstår som fanger av sin egen forretningsmodell. Står norsk handel overfor apokalyptiske tilstander? Hva kreves for å bli en vinner i framtidens retail?
1405-1415 Kaffepause
1415- 1430 «Fysisk butikk og nett hånd i hånd» v/ Eirik Løvoll og Margrethe Nordstrøm fra ATH Flora Design
ATH Flora Design i gågata deler sine tanker og erfaringer med å drive blomsterbutikk og netthandel
1430-1445  Hvordan skal vi på Mølla Storsenter tilpasse oss nye rammebetingelser og ny forbrukeradferd?
Ved Harald Tunevåg, Senterleder Mølla Storsenter Br dal
1445- 1500 Oppsummering og avslutning v/ Kristin Børresen, styreleder HRN
1500- 1700 Juleavslutning på PARK
Vi forflytter oss over til Gründer – og næringshuset PARK hvor vi først får en innføring og demo innen det siste rundt VR/AI -teknologi og hvor vi avslutter ettermiddagen med lett servering, drikke og sosialt samvær. Programmet forventes å avslutte ca kl 1700.
Gratis for medlemmer, og kr 350,- for ikke-medlemmer. Avmeldingsavgift på kr 200,- dersom en er påmeldt og ikke møter. Bindende påmelding
Hamarregionen Næringsforum ønsker velkommen til juleavslutning og lunsjseminar!