Lyst til å skape noe eller starte eget foretak?

SkapEGET+ er en pilot for å få flere til å skape egne arbeidsplasser. Nysgjerrig? 23. november er du invitert til informasjonsmøte om SkapEGET+.
Kanskje du drømmer om å starte eget selskap, eller du har kompetanse du ikke har fått brukt og som det er etterspørsel etter.  Dette er et pilotsamarbeid hvor målet er å få flere til å lykkes med å  få til etablering i Hamarregionen.
Kan nye løsninger og samarbeid bidra til at flere evner å skape sin egen arbeidsplass, eller prøve seg på etablering?
Målgruppen for arrangementet er deg som har lyst til å starte for deg selv innen ulike tjenesteområder.
På møtet får du høre om hva som er målet med SkapEGET+, informasjon fra hjelpeapparatet, IKEA med flere og mulighet til å stille spørsmål som du lurer på. Dette er et pilotprosjekt som ønsker å løfte samarbeid på tvers for å få langsiktig effekt der det blir lettere å skape og starte eget, enten om du er fra Norge eller fra andre land. Sammen brenner vi for å få flest mulig i arbeid. Her kobler vi på teknologiske løsninger, næringsliv og hjelpeapparatet for å se på nye løsninger. Vi presenterer Luado, en ny digital plattform som kan gjøre det lettere å nå ut i markedet med dine tjenester. Du kan få veiledning, skape nettverk og vi ser på nye oppstartsmuligheter innen ulike segment. Sammen ønsker vi å bidra til at flere får tilgang til å bruke sin kompetanse inn i et marked. Plattformen Luado gjør at om du vil starte selv, eller bare vil ta på deg noen oppdrag, enklere møter et marked der du kan tilby dine tjenester. Hamarregionen, IKEA, NAV med flere ønsker å se på hvordan vi bedre kan samhandle på nye måter for å få flere til å lykkes med sine etableringer. Sammen har vi sett på behov i markedet og hva som er utfordringer for de som vil starte for seg selv.  Vi ønsker å etablere et nettverk der du kan dele erfaringer, lære av andre og få kompetansepåfyll fra hjelpeapparat.
Du kan delta enten fysisk på møtet, eller digitalt. NB! Påmelding og begrenset antall plasser.
Arrangementet er gratis. Du kan også delta digitalt – lenke blir sendt ut i forkant av møtet. Det blir begrensede plasser for å følge gjeldende smittevernregler.
Agenda:
19.00 Velkommen, litt om samarbeidet og målet om å få flest mulig ut i arbeid, Hamarregionen v/ Eli Bryhni og NAV ved Svetlana Metelava
19:20 Hva kan vi bidra med?, Ikea v/ Bernhard Stangel
19.00 Digital plattform for småjobber. Hva kan vi bidra med for å gjøre det enklere å starte egen bedrift/få jobb, 35 Luado, Jarle Naustvik
20.10 Etablering av SkapEGET+ nettverk, Abdi Muhamed, NIYO.
20.15 SkapEGET+ mingling på tvers, med spørsmål og svar
Velkommen!