Næringslivsfrokost for bedrifter på Tangen, Espa og Strandlykkja

Stange Næringsråd er arrangør, og legger opp til en god meningsutveksling der fokus er hvordan næringslivet på Tangen og sørover vil at området skal utvikles.
Agenda:

  1. Innledning fra næringsrådet v/Else Ormaasen
  2. Næringsrådets arbeid med Tangenområdet v/ Truls Gihlemoen
  3. Hvordan har vi bidratt til å gjøre Harestua attraktiv? – Jonny Gangsø, Lunner Almenning
  4. Erfaring med boligbygging på Tangen – Stein Skymoen, Nordbohus
  5. Næringslivsutvikling i Stange – Erik Habberstad,
  6. Hva gjør Tangen attraktivt? – Anne Heggelund, Tangen Camping

Scenario: Hvor er de lokale aktuelle bedriftene om 10 og 25 år?
Arrangementet, inkl. en enkel frokost, er gratis.
Påmeldingsfrist: innen 2. april
Velkommen!