15. november 2023

08.00

Hamar Kulturhus

500-1890

16. november 2023

08.30 – 15.30

Teknologi i museer og kulturarv

Den 16. november ønsker UNESCO Creative City/Hamar Kommune og Anno Museum ledere, fagfolk og andre med interesse for museer og kulturarv velkommen til en hel dag med konferanse som en del av Nordic VR Forum 2023.

Immersive opplevelser som VR og AR er ikke lenger ukjente for de fleste museer – men tar vi fullt innover oss hvilken innvirkning teknologi kan ha på hvordan vi driver våre museer? Velkommen til denne konferansen som søker å belyse hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan berike mer enn bare besøkendes opplevelser i museer og kulturarv.

På Nordic VR Forum dreier alt seg om immersive læringsteknologier: Mer presist, virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR), og deres bruk innen helsevesen, læring, opplæring, spill, byplanlegging, metavers, web3 og historiefortelling – og fra og med i år: museer og kulturarv.

Program og billetter:
Program Dag 1 (Hoveddag)
Program Dag 2 (Helsevesen & XR)
Program Dag 2 (Museum & XR)

Vi ser frem til å møte deg på Nordic VR Forum 2023 – der fremtiden blir levende!

Tech in Museums and Cultural Heritage

November 16th, UNESCO Creative City/Hamar Municipality and Anno Museum welcome leaders, professionals and others with interests in the field of museums and cultural heritage to a full day conference as part of Nordic VR Forum 2023.

Immersive experiences such as VR and AR are no longer new to most museums – but do we fully take in what impact technology can have on how we run our museums? Welcome to this conference seeking to highlight how digital tools and new technology can enrich more than visitors experiences in museums and cultural heritage.

At the Nordic VR Forum, everything revolves around immersive learning technologies: More precisely, virtual reality (VR) and augmented reality (AR) and their use of it within health care, learning, training, gaming, city planning, metaverse, web3, and storytelling – and from this year: Museum and Cultural Heritage.

Program and tickets:
Program Day 1 (Mainday)
Program Day 2 (Healthcare & XR)
Program Day 2 (Museum & XR)

We look forward to connecting with you at the 2023 Nordic VR Forum – where the future comes alive!