15. november 2023

08.00

Hamar Kulturhus

500-1890

15-16. november 2023

08.00 – 23.00

Hamar Kulturhus

Nordisk VR Forum

Nordic VR Forum er en utforskning av avanserte teknologier som former vår nåtid og fremtid. Dykk inn i virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR), med særlig fokus på deres anvendelse innen helsevesen, utdanning, opplæring og kunsten å fortelle historier.

𝐇𝐯𝐞𝐦 𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐫𝐝𝐢𝐬𝐤 𝐕𝐑 𝐅𝐨𝐫? Denne konferansen er for deg hvis du er en innovatør, en tenker, en forteller, eller rett og slett en entusiast som er ivrig etter å utforske nye horisonter fra læring til historiefortelling. Det er en plattform for VR-fagfolk og eksperter å dele og utvide sin kunnskap. Målet vårt er å vise utviklingen, potensialet, prestasjonene og fremtidssynet til VR- og AR-teknologiene gjennom virkelige brukssituasjoner.

I fjor trakk Nordic VR Forum et internasjonalt publikum på over 450 deltakere fra ulike felt, inkludert utdanning, helsevesen og IT/teknologi. Over 35 talere fra bransjegiganter som Meta, Microsoft, Cap Gemini og Vizrt prydet scenen vår. De startet engasjerende dialoger om emner som utvidet virkelighet (XR) innen helse, utdanning, historiefortelling, byplanlegging, spill og metaverset. Med deltakere fra 40 forskjellige nasjonaliteter fordelt over 21 land, var arrangementet en smeltedigel av ideer og innovasjon.

Ambisjonen for 2023 er å overgå tidligere rekorder, og dette er en mulighet du vil angre på om du lar gå fra deg! I 2023 omfavner Nordic VR Forum igjen et hybridformat, noe som betyr at du kan delta digitalt fra hvor som helst i verden eller bli med oss i Hamar.

Program og billetter:
Program Dag 1 (Hoveddag)
Program Dag 2 (Helsevesen & XR)
Program Dag 2 (Museum & XR)


Vi ser frem til å møte deg på Nordic VR Forum 2023 – der fremtiden blir levende!

Nordic VR Forum

The Nordic VR Forum is an immersive exploration of advanced technologies shaping our present and future. Dive into the virtual reality (VR) and augmented reality (AR), with a particular focus on their utilization in healthcare, education, training, and the art of storytelling.

𝐖𝐡𝐨 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐝𝐢𝐜 𝐕𝐑 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐅𝐨𝐫? This conference is your ticket if you’re an innovator, a thought leader, a storyteller, or simply an enthusiast eager to explore new frontiers from learning to storytelling. It’s a platform for VR professionals and experts to share and expand their knowledge. Our primary goal is to showcase the evolution, potential, achievements, and future visions of VR and AR technologies through real-world use cases.

Last year, the Nordic VR Forum attracted an international audience of over 450 participants from various fields, including education, healthcare, and IT/Tech. Over 35 speakers from industry powerhouses such as Meta, Microsoft, Cap Gemini, Vizrt graced our stage. They sparked engaging dialogues on cutting-edge topics like Extended Reality (XR) in healthcare, education, storytelling, city planning, gaming, and the metaverse. With representation from 40 different nationalities across 21 countries, the event was a melting pot of ideas and innovation.

The ambition for 2023 is to exceed previous records, presenting an opportunity you’d regret letting slip! In 2023, the Nordic VR Forum is again embracing a hybrid format, meaning you can tune in from anywhere globally or join us in Hamar for a rich, in-person networking experience.

Program and tickets:
Program Day 1 (Mainday)
Program Day 2 (Healthcare & XR)
Program Day 2 (Museum & XR)

We look forward to connecting with you at the 2023 Nordic VR Forum – where the future comes alive!