9. februar 2023

09.00-11.00

Digitalt på Teams

Gratis

9. februar 2023

09.00-11.00

Gratis

For information in english, scroll down or click here.

Velkommen til digitalt SkatteFUNN-kurs

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Kom og lær mer om hvilke typer utviklingsaktiviteter ordningen omfatter. Du vil også lære om hvordan du søker SkatteFUNN.

Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Vi vil bl.a. gjennomgå Prosjektkanvas, vårt verktøy for idéutvikling.

Målgruppe for arrangementet er bedrifter og samarbeidspartnere som planlegger FoU-prosjekter i forbindelse med utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser. Meld deg på for å lære mer om SkatteFUNN, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen i din bedrift.

Arrangør: Forskningsrådet.

Påmeldingsfrist: 7. februar kl 15.00.

Du finner mer informasjon og program her: SkatteFUNN-kurs for Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal (forskningsradet.no)

Welcome to the digital SkatteFUNN course

The «Welcome to the digital SkatteFUNN course» is an event aimed at businesses and partners who are planning research and development projects related to developing new products, services, or production processes.

The event will cover the SkatteFUNN tax deduction scheme and how it applies to these types of projects.

Sign up to learn how to identify key tasks for your project and use tools such as the Project Canvas as an idea development tool.

Organizer: Research Council.

Registration deadline: February 7th at 3:00 PM.

You can find more information and the program here: SkatteFUNN course for Trøndelag, Innlandet, and Møre og Romsdal (forskningsradet.no)