Styrets oppgaver og ansvar

Kjenner du til de krav som stilles til deg og de rettigheter du har som eksisterende eller kommende styremedlem?
Kravene til styret og dets medlemmer blir stadig sterkere og mer kompliserte.  Styremedlemmer stilles stadig oftere i personlig ansvar for beslutninger tatt i fellesskap, og fallgrubene er mange.
Foredragsholdere på dette seminaret, som er et av BDOs mest populære, er statsautoriserte revisorer Dag Ramsberg og Håvard Hammertrø.
I dette seminaret om styrets ansvar og oppgaver vil vi man bl.a. komme inn på følgende:
Styrets rolle:
· God eierstyring og selskapsledelse
Styrets ansvar:
· Styrets forvaltningsansvar
· Styrets tilsynsansvar
· Styrets informasjonsansvar
· Oppfølging av økonomisk situasjon og handleplikt ved tapt egenkapital
· Erstatningsansvar
Styrets oppgaver:
· Saksbehandling
· Økonomi og regnskap
· Plikter og rettigheter
· Bedrifter i krise
Kurset egner seg best for: ledere og styremedlemmer i mindre og mellomstore selskaper, konsulenter, gründere og andre som har interesse for temaet.
Registrering og kaffe fra kl 13:00.  Det faglige innholdet starter kl 13:30.

Sted:             BDOs lokaler i Parkgata 83
Dato:             01.12.2016
Tid:               13:30 – 16:00  (registrering og kaffe fra kl 13:00)
Pris:              Gratis

PÅMELDING