Kategorier
Regionråd

Møter i Regionrådet

2024

23. Mai

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Politiets Orientering

Orientering Innlandsstrategien

Regional ungdomssatsing

18. april

Protokoll fra Representantskap

Presentasjon om T10

Presentasjon Mjøsbyen og Mjøsbåt

Orientering fra IFK

Vedtatt Årsrapport

Protokoll fra Styremøte

Møteinnkalling

Årsrapport

Årsregnskap (Vedlegg)

Detaljert hovedbok

Møteinnkalling til Styremøte

15. Februar

Møteprotokoll

Orientering om legevakt

Orientering om internasjonalt

Orientering om Innlandsstrategien

Orientering fra fylkeskommunen

Møteinnkalling

Saksutredning Sak 01/24

Vedlegg 1 sak 01/24

Vedlegg 2 Sak 01/24

2023

Representantskapsmøte 14.12

Møteinnkalling

Vedlegg sak 25/23

Møteprotokoll

Edvard Lysne sin orientering

Fylkeskommunens presentasjon

Samrådsmøte 28.11

Møteprotokoll

Politiet om vold blant unge

Politimesterens presentasjon

Ungdomskultursatsing

Kort om Hamarregionen IPR

Orientering om tidligere prosjekter

Folkehelseundersøkelsen

Folkehelse – kommunetabeller

Møteinnkalling

Styremøte 26.09

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Møte 29.08

Protokoll fra møtet

Kommunedialog om VGO

Aktuelle saker fra Fylkeskommunen

Presentasjon fra VGO

Møteinnkalling

Vedlegg Partnerskapsavtale

Vedlegg Følgebrev til sak om Partnerskapsavtale

Møte 30.05

Møteinnkalling til Styremøte

Møteprotokoll fra Styremøtet

Møte 13.04

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Orientering fra ORE

Orientering om folkehelseundersøkelse

Orientering fra IFK

Årsrapport 2022

Møte 28.02

Møteinnkalling

Handlingsprogram Regional plan for inkludering

Regional ungdomssatsing

Møteplan 2023

Møteinnkalling til Styremøte i Hipr

Møteprotokoll fra Representanskapsmøtet

Regional plan for Inkludering

Aktuelle saker fra IFK

Innlandsporteføljen

Regionalt kompetanseforum

Regional Ungdomssatsing

Gatelaget

Protokoll fra Styremøtet

Amathea

2022

Møte 6. desember

Møteinnkalling til styremøte

Protokoll fra møtet

Orientering fra fylkeskommunen

Orientering om regionale kultursatsinger

Orientering fra NTNU

Møte 18. oktober (Samrådsmøte)

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Orientering om Bioøkonomi

Orientering om oppvekstreform

Orientering om Landbruk og matsikkerhet

Orientering om oppvekst og utenforskap

Orientering om Osloregionen

Møte 13. september

Møteprotokoll

Regionalt historiesenter

Arkitektskisser

Prosjektfremdrift

Regional plan for klima, energi og miljø

Møteinnkalling representantskapsmøte

Møte 24. juni

Protokoll fra Styremøtet

Møteinnkalling til Styremøtet

Møte 31. mai

Protokoll fra styremøtet

Møteinnkalling Samrådsmøtet

Møteinnkalling Styremøte

Møte 19. april

Møteinnkalling Representantskapsmøte

Innovasjon på Blæstad

HRU prosjektorientering

Orientering fra fylkeskommunen

Skolepresentasjon

Oral helse presentasjon

Protokoll fra Representantskapsmøtet

Møte 22. februar

Protokoll fra Styremøte

Protokoll fra Representantskapsmøtet

Presentasjon status Bredbånd

Presentasjon Innlandsstatistikk

Møteinnkalling Representantskapsmøte

Møteinnkalling Styremøte

2021

Møte 30. november

Møteprotokoll

Møteinnkalling

Handlingsprogram 2022-2023

Presentasjon fra Jordvernalliansen

Orientering fra fylkeskommunen

Møter 21. september

Møteinnkalling Representantskapsmøte

Overvåkning av Mjøsa

KS om Kommunebarometeret

Batterifabrikk på Heggvin

ArenaInnlandet 2022

Møteprotokoll fra Representantskapsmøtet

Møteinnkalling til Styremøte i HIPR

Møteprotokoll fra Styremøtet

Presentasjon fra Sagatun Brukerstyrt Senter

Møter den 25. mai

Referat fra Samrådsmøtet 25. mai

Presentasjon av den foreløpige kulturstrategien fra IFK

Presentasjon av Eli Blakstad

Presentasjon av Ida Harstad

Presentasjon av skjønnsmiddelprosjekt

Presentasjon av Solveig Hansen

Møteprotokoll fra ORM

Møter den 6. april 2021

Protokoll fra ORM

Protokoll fra Regionrådsmøtet

Orientering fra fylkeskommunen

Orientering om Handlingsprogram for Fylkesveger

Orientering om vannområde

Møteinnkalling Regionråd

Handlingsprogram for fylkesveger

Årsregnskapet for 2020

Møteinnkalling ORM

Møter den 2. februar 2021
Møteinnkalling Regionråd
Møteinnkalling ORM