Kategorier
Aktuelt Hamar infrastruktur Løten Stange

Ny infrastruktur skaper vekst i næringslivet

Hamarregionen vil de neste årene få en agglomerasjonseffekt av investeringer og politiske prioriteringer som er gjennomført de siste årene. 4-felts E6 og dobbeltsporet jernbane gjør kommunikasjonen sørover mot Gardermoen og Oslo rask og ubesværet. Næringsarealer knyttet til disse transportårene har åpnet for at både plasskrevende handel og industri har etablert eller ønsker å etablere seg her. Om dette gjør deg mer interessert er du hjertelig velkommen for en prat.

Hamar stasjon
Flere velger også å pendle mellom Oslo og Hamar.

Hamar stasjonTa gjerne kontakt!

Eli Bryhni, Hamarregionen Utvikling

Eli Bryhni, Hamarregionen Utvikling
Telefon 908 36 244
eli@hamarregionen.net