Kategorier
Aktivt liv Aktuelt Gründer

Solid arbeidskraft – god kompetanse – god lønnsomhet

En undersøkelse gjort desember 2014 viser at Hamarregionen kjennetegnes av stabil og solid arbeidskraft. Vi er ikke redde for å ta i et tak rett og slett. Dette er med på å danne grunnlaget for kontinuitet i bedrifter i regionen. Å rekruttere riktig er svært vesentlig for utviklingen av næringslivet i regionen, og bedriftene har svært gode søkertall på utlyste stillinger.

Hverdagen må funke for store og små! Gode oppvekstvilkår i Hamarregionen
Hverdagen må funke for store og små! Gode oppvekstvilkår i Hamarregionen

Trivsel og et aktivt liv
Regionen opplever en tilstrømming av innflyttere og tilbakeflyttere til Hamarregionen. Det er mulighetene for å har et aktivt liv, med kort vei til alle hverdagsfunksjoner som bidrar til at de som bor i Hamarregionen trives. Variert boligtilbud, yrende liv og utvalg av sosiale møteplasser i bykjernene og tilgang til et aktivt fritidstilbud utgjør kjernen av regionens bokvaliteter. Sjekk gjerne ut innflytterservice.no – et tilbud til de som vurderer eller har bestemt seg for å flytte til Hamarregionen. Her kan du sjekke Hamarregionen fra lufta – 360 grader!
Flytt bedriften din til Hamarregionen!
Når en sammenligner totale rammebetingelser for drifta i Hamarregionen og for eksempel Oslo kommer regionen godt ut. Hamarregionen kan være et lønnsomt alternativ for din bedrift! Tenker du på etableringen av satelittkontor? Eller hvor du skal ha base som gründer? Eller kanskje vil du undersøke mulighetene for flytting av hele bedriften? Da er vi klare for å hjelpe deg! Vi kan lose deg gjennom systemet og sette deg i kontakt med de rette personene.

Eli Bryhni, Hamarregionen Utvikling

Eli Bryhni, Hamarregionen Utvikling
Telefon 908 36 244
eli@hamarregionen.net