Kategorier
Aktuelt grønn aksellerasjon Hamarregionen24

Nå skal Innlandet bli best på trebygging

Ordet treklynge blir kanskje forbundet med noe helt annet. Men denne klyngen består av aktører som skal bygge miljøvennlig.
TEKST: Camilla svendsen FOTO: Presse/Statsbygg
Norwegian Wood Cluster heter klyngen som skal jobbe for miljøvennlig bygging med tre. I februar ble en bindende avtale signert, og aktører innen skog, industri og bygg har dermed forpliktet seg til å jobbe tett sammen for industrielt og bærekraftig trebyggeri. Målet er å bli ledende nasjonalt og internasjonalt.
– Innlandet skal bli best i verden på industriell bygging med tre, sier Kristin Vitsø Bjørnstad, direktør for kommunikasjon og HR I Moelven. Klyngen skal være med på å utvikle regionen til å bli et nasjonalt kraftsenter for industriell bygging med tre.
– Vi har råstoffet, vi har industrien og vi har nærheten til markedet, sier Bjørnstad. Satsningen skal øke graden av industrialisering i hele verdikjeden, den skal øke innovasjonsevnen og øke kompetansen.
Tre spiser CO2
Norges klimamål er å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020, sammenliknet med 1990. Urbant trebyggeri er et viktig bidrag for å nå disse målene. Norwegian Wood Cluster blir dermed en rollemodell til etterfølgelse.
– Treverket lagrer CO2 i konstruksjonen og plankene slipper den ikke ut igjen, forteller Rune Abrahamsen, administrerende direktør i Moelven Limtre AS, på spørsmål om hvorfor bygging i tre er bra.
Han forteller videre at det trengs betydelig mindre bruk av energi for å lage produkter i tre, enn stål og betong.
– Vi må passe på fremtidens generasjoner og ikke gjøre verden dårligere enn den er i dag, sier Abrahamsen.
At stål eller betong er mer solid er en myte. Høyhuset til Arthur Buchardt er et eksempel på det. Huset er planlagt 81 meter høyt.
– Man kan bygge både høyt og solid, så lenge man unngår fuktfeller og har gode løsninger som bevarer treverket kommenterer Abrahamsen, og legger til:
– Det finnes mange eksempler i Norge på at treverk holder. Bare se på alle stavkirkene. Med treverk kan det bygges raskere, fordi mye blir montert i fabrikken. Det krever mye trær og beplantningen er derfor viktig. Når trær felles, skal det plantes nye.
Moelven Limtre er påpasselige med å forhandle med seriøse aktører.
– Vi kjøper produkter kun fra de som kan dokumentere bærekraftig skogsdrift, sier Abrahamsen.
Sikrer fagmiljøet
Tett samarbeid med NTNU skal sørge for et tett og ledende fagmiljø innen trebygging. Dette samarbeidet skal sørge for at Norwegian Wood Cluster blir ledende i industrialisert trebygging.
– Aktørene i denne klyngen er helt avhengig av rekruttering av gode fagarbeidere og operatører. I takt med den teknologiske utviklingen trenger vi også å tilby etterutdanning til de folkene vi i dag har ansatt. Det gjelder alle bedriftene som er med i klyngen, sier Kristin Bjørnstad.
NTNUs avdeling på Gjøvik har pekt ut tremekanisk industri som sitt område. – Det passer som hånd i hanske med Norwegian Wood Cluster, påpeker Bjørnstad.
Dette trebygget er miljøvennlig
I januar i år ble det åpnet, administrasjonsog undervisningsbygget på Evenstad campus. Det er et klimavennlig bygg, hovedsakelig bestående av massivtre og noen steder, limtre. I ytterveggene er det innblåst trefiberisolasjon. Oppføringen av dette bygget setter Hedmark på kartet.
– Bygget er et nullutslippsbygg, såkalt ZEB-COM, forteller prosjektleder i Statsbygg, Inger-Johanne Tollaas. Det betyr at lokal fornybar energiproduksjon skal kompensere for utslipp av klimagasser relatert til all energibruk, utslipp fra produksjon og utslipp ved utskifting av byggematerialer.
God plass
Det er avdelingen for anvendt økologi og landbruksfag ved Høgskolen i Innlandet som bruker det splitter nye bygget. Her har de god plass, med hele 1258 kvadratmeter å boltre seg på.
Det består av et to-etasjers kontorbygg for ansatte og stipendiater og én etasje til undervisning. Oppvarmingen og strømforsyning skjer gjennom et kraftvarmeanleggbasert biogass fra Østerdalen. Dette kalles glassifisering.
Første av sitt slag
– Bygningen genererer nok fornybar energi til å kompensere for byggets totale klimagassutslipp gjennom hele levetiden, forklarer Tollaas. Bygget er dermed første bygget i Norge som har oppnådd ZEB-COM ambisjonsnivå og det har krevd innovative løsninger.
FAKTA om Norwegian Wood Cluster:

  • Klyngeavtalen ble signert i februar 2017 og er bindende
  • Aktørene er Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, Statskog SF og NTNU Gjøvik.
  • Bedriftenes ledere vil være representert i styringsgruppen for klyngen.
  • Alle parter er økonomisk forpliktet.
  • Les mer på hjemmesiden deres